• berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small

Sune Wedam, GF 2020

Sune Wedam 

Jeg har nu siddet i KMO ́s bestyrelse gennem de sidste 8 år. Det har været lærerigt på mange måder. 

Vi har efterhånden været rundt om alle de platforme der efterhånden er at kommunikere på, ligesom vores eget blad har været til debat. 

Hele den digitale del er jo under konstant udvikling og den hastighed og mængde vi idag oplever nyheder på, udfordrer alle. 

Idag kan man jo med rette sige at afsender komprimerer informationen, ligesom der tydeligt konkurreres på måden at fange læsere på i de enorme mængder information der nu er. 

På samme måde ser vi i dansk politik hvordan informationsstrømmen bliver mere og mere populistisk. Retorikken og budskaberne bliver pakket ind i rene performancer sammen med et listigt og særdeles driftige korps af spindoktorer.. 

Rene holdninger idealisme og hjerte er efterhånden forsvundet i et tiltagende personligt karriere spil og spin.. 

I vores forum og organisation, både KMO og DMF, ligger der tilsvarende udfordringer. 

Det stof og den information der tilflyder Jer medlemmer er jo ikke præget af sensationer og kendis stof, men er ofte fagligt og til tider informations tungt. 

Jeg ville være ualmindelig ked af at skulle opleve samme nutidige populistiske tendens fylde både i KMO og DMF ikke mindst op til hh KMO generalforsamlingen og den kommende kongres og formandsvalget. 

Det kan i min optik ikke være vejen frem i nutidig stil at skulle performe, men det må og skal være hjertet og idealisme der bærer. 

Alle valgte i KMO og DMF er valgt til at være der for medlemmerne. 

Vi står som branche overfor ret store udfordringer. 

Nyligt har COVID-19 har ramt branchen hårdt, og ingen glemmer vi reelt har kæmpet i snart 10 år med konstante nedskæringer. 

Derfor må vi alle være uhyre bevidst om hvordan vi vælger de mennesker der skal stå foran i DMF. Mennesker der skal være i stand til at forhandle og kommunikere med hjertet, intelligent og alligevel trænge igennem overfor spinkontrollerede politikere, men måske i virkeligheden få skabt en langt bedre politisk kultur generelt, således idealismens flamme og det varme hjerte bliver kendetegnende for dansk kultur politik. 

Er det ikke netop kulturen det skal være eksponent for - hjertet og en flammende idealisme ? 

Jeg mener selv at være eksponent for netop den linje og vil støtte alt der peger i den retning. 

Jeg husker da jeg som barn flyttede fra Brønshøj til Sønderborg. Der var 3 skole orkestre i Sønderborg ! Musikskolen blev udbygget og fik større tilskud. Skoleorketrene døde hurtigt.. Nu 40 år efter er der endelig igen skabt et skoleorkester i Sønderborg. Hvorfor er det så lige det er så vigtigt kunne man med rette spørge ? 

Jo - berøringen med musik på et tidligt tidspunkt har vist sig at være kimen til en fortsat interesse, forståelse og lyst til musik og kultur. 

Dermed vil den kulturelle og musiske bevidsthed være og bære gennem menneskers liv på sigt også tro dette vil udmønte sig i en befolkning med forståelse for hvor meget kultur netop beriger alles liv. Iøvrigt også beriger hele samfundets økonomi. 

Penge givet ud - eller rettere investeret i kultur - kommer som bekendt tilbage mange gange ! 

Kultur tilbud og kultur uddannelse må og skal være en del af alle børns skole tidligst muligt. Det er en top prioritering. 

Hermed sagt at jeg vil søge at være samlende og på bedst mulige måde søge at samle alle de kræfter og al den viden vi har samlet i hh KMO og DMF, så vi samlet kan arbejde for Jer - Dmf medlemmerne - i samme retning. 

Selv har jeg i snart 30 år arbejdet i branchen som både musiker, underviser og er nu med stor succes, en del af den indsats hvor der forsøges at skabe et tættere samarbejde musikskoler og folkeskolen imellem. 

Derfor stiller jeg op igen til valget som dels bestyrelsesmedlem i KMO bestyrelsen og som delegeret ved den kommende kongres.