• berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small

Henrik Jansberg, GF 2020

Henrik Jansberg

Jeg ønsker at blive valgt som delegeret, og stiller op som næstformand, til Dansk Musiker Forbunds kongres 2020.

Jeg vil arbejde for at DMF får den bedst mulige politiske ledelse og vil pege på Søs Nyengaard, som formand, og Benjamin Aggerbæk, som næstformand, samt et aktivt HB der præges af samarbejde, saglige argumenter, intelligent strategi og god kommunikation 

DMF skal skabe større politisk opmærksomhed på musikkens og musikernes betydning i samfundet. Vi skal tale musikkulturen op og skabe politisk opbakning til et stærkt professionelt musikmiljø i Danmark.

DMF er Danmarks største faglige fællesskab for professionelle musikere. Det skal vi fortsat være, men vi skal øge medlemstallet og vise hvilken samlende kraft musikerne er for samfundet 

Vi står stærkere når vi forhandler samlet, og forhandle, det skal vi. DMF skal være på forkant med nye aftaler og overenskomster - også på områder vi ikke er lykkedes med tidligere. Musikernes vilkår skal forbedres.

Jeg er uddannet violinist fra konservatoriets folkemusiklinje, og afslutter snart en diplomuddannelse i ledelse. Gennem de mange praktiske og politiske niveauer jeg arbejder på, har jeg opnået ledelses- og bestyrelseserfaring, og som tillidsrepræsentant har jeg forhandlet både individuelle lønaftaler og kollektive overenskomster for musikere og undervisere.