• berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small

Mai Seidelin, GF 2020

Mai Seidelin

Retfærdige forhold og diversitet i musikbranchen 

Jeg er konservatorieuddannet sanger og har været medlem af DMF i snart 25 år. I øjeblikket arbejder jeg både som udøvende musiker og arrangør.

Jeg genopstiller til DMFKBH´s bestyrelse, hvor jeg har været aktiv i et år. Det har været et godt og intenst arbejde, hvor jeg som suppleant har været engageret på lige fod med resten af bestyrelsen. 

Særligt har jeg involveret mig i debatten og arbejdet omkring musikeres forhold på spillesteder, København Kommunes forvaltning af kulturkroner og diversiteten i det Københavnske musikliv både mht. kultur, køn, alder og erfaring. Jeg synes, det er vigtigt at være vagthund overfor at de kommunale og statslige kulturstøttekroner ikke alene ender som driftsmidler, men i højere grad ender hos kunstneren, som nemt ender som sidste led i fødekæden. 

I år har været et specielt år for musikere pga. Corona. Derfor har jeg deltaget aktivt i et arrangørnetværk, hvor vi har arbejdet hårdt på at muliggøre musikaktiviteter i København trods Corona-restriktioner.

Jeg vil gerne arbejde for at forny DMF. For at vi tør pudse brillerne og kigge kritisk på vores egen funktion i musikbranchen, og for at finde nye måder, at hjælpe vores medlemmer på. Musikbranchen er progressiv og DMF skal gå foran, så det er tydeligt, at vi som musikere har et godt og udbytterigt samarbejde med vores fagforening. 

Det er også essentielt, at vi taler vores branche op politisk, og sørger for at børn fra alle samfundslag har adgang til musikundervisning. Og så ser jeg det som en helt naturlig ting, at vi skal have flere kvindelige musikere ud på de danske spillesteder, i bestyrelserne og som kulturorganisatorer. 

Som person er jeg meget engageret og proaktiv og måske mere iværksætter end politiker. Det ser jeg som en fordel i bestyrelsesarbejdet, hvor jeg ikke er bange for at kaste mig over de foreliggende arbejdsopgaver. Jeg har haft et godt samarbejde med resten af bestyrelsen og ser frem til at fortsætte dette i de kommende år. 

Jeg stiller op som delegeret og til bestyrelsen.