• berlin topbanner small
  • berlin topbanner small

Karsten Bagge, GF 2020

Karsten Bagge

Valg til bestyrelsen KMO:

Coronavirus, lukkede spillesteder, og en usikker fremtid for alle udøvende musikere. Vores i forvejen udfordrede branche har bestemt ikke fået det nemmere efter verden blev ramt af covid-19 pandemien.

Derfor er det nu mere end nogensinde vigtigt med et synligt fagforbund, der tager alle professionelle freelancere såvel som fastansatte musikeres og underviseres situation alvorligt, og arbejder for dem både nationalt og regionalt. 

Jeg har siden 2018 været suppleant i bestyrelsen af KMO, og har været en del af det arbejde. Den indsats vil jeg gerne fortsætte og intensivere ved nu at opstille til en ordinær bestyrelsespost.

Jeg vil kæmpe for et lokalforbund, der er:

Demokratisk. Samle alle medlemmer om de fællesinteresser vi har, men også har blik for de særlige vilkår, der gør sig gældende i forskellige nicher og genrer af vores branche.

Aktivt. Parat til at bakke medlemmerne op i alle relevante faglige sager, og som tydeligt går ud på medlemmernes side. 

Samarbejdsvilligt. Der tør at stille sig i spidsen for at finde varige løsninger for området i samspil med private aktører, myndigheder og forvaltninger samt folkevalgte beslutningstagere.

Synligt. Aktivt når det handler om at præge den måde den alm. offentlighed og beslutningstagere opfatter musikområdet på. 

Når jeg stiller mit kandidatur til rådighed til bestyrelsen i KMO, er det med erfaring som rytmisk freelancemusiker samt underviser på såvel musikskole som MGK og konservatorier, der går tilbage til midt 1990’erne. Udover arbejdet i KMO har jeg erfaring fra politisk og organisatorisk arbejde indenfor handicappolitik, hvor jeg har ageret med både lokal og landspolitiske lag, ligesom jeg har været valgt ind som medlem af et Forældreråd under Københavns Kommune.

 

Delegeret ved kongressen:

Landsforbundet vælger til november ny formand, når Anders Laursen går af efter 26 år på posten. 

Det er en enestående og kærkommen mulighed for også at vælge en ny vej for DMF. Det er nu, vi kan vælge et politisk ledelsesteam med en ny og mere udadvendt tilgang til at kæmpe for medlemmernes interesser på tværs af alle genrer, og som er parat til at lytte til og inddrage medlemmernes erfaringer i deres kamp. En ledelse med et ønske om at gøre DMF til en handlekraftig faglig organisation på sine medlemmers vegne. Det er tid til at modernisere og demokratisere DMF, så det kan blive en stærkere og mere synlig musikpolitisk medspiller. Det er det, jeg vil kæmpe for, hvis jeg vælges som delegeret ved kongressen.

Jeg håber på din stemme til KMO Generalforsamlingen på søndag 4. oktober 2020, både til at blive bestyrelsesmedlem og delegeret ved kongressen til november.