• berlin topbanner small
 • berlin topbanner small
 • berlin topbanner small
 • berlin topbanner small
 • berlin topbanner small

Michael Justesen, GF 2020

Michael Justesen maj 2019 foto Mads Mazanti kopi 2

Michael Justesen, Formand DMF København

Fornyelse med Erfaring

Jeg stiller op som Formand for DMF, fordi kultur er det vigtigste, vi har i livet.

Kultur definerer og samler os.
Kulturen inspirerer, udvikler og giver os indsigt og forståelse.

Med ’Fornyelse og Erfaring’ skal vi sammen fastholde DMF, som den stærkeste faglige kunstnerorganisation i Danmark.

 • Dansk Musiker Forbund skal være den stærkeste Kulturaktør, som står forrest når vi skal kæmpe for vores kulturinstitutioner, for vores orkestre, for vores spillesteder, vores musik og for vores kulturelle arbejdspladser.
  Derfor opretter vi det mest magtfulde organ i DMF – ’Kultur- og koordinationsudvalget’ – som skal udvikle og varetage alle kulturpolitiske tiltag politisk og kommunikativt til politikere, beslutningstagere og presse.
  Udvalget skal bestå af valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen og suppleres med kulturpolitiske aktører relateret til den enkelte indsats.

 • Løn og arbejdsvilkår er kerneværdier i en fagforening. Dansk Musiker Forbund skal fortsat være den stærkeste faglige aktør, som kæmper for alle musikernes rettigheder.
  Vi skal sikre vores orkestre, institutioner og vilkårene på det voksende freelanceområde, skal sættes øverst på dagsorden. Lønforholdene på freelanceområdet skal bringes i orden og manglende tariffer og underbetaling på spillestederne skal ophøre.

 • DMF skal knytte alle kunstnerorganisationer tættere sammen, så vitaler og agerer med større vægt. Vi ønsker et tættere samarbejde alle og ser en fordel i at fusionere med søsterorganisationer som DMpF.

 • Vores lokalafdelinger og regionssamarbejde skal styrkes og lokalt ansvar og beslutninger gennemføres decentralt sammen med afdelingerne.

FØRST og fremmest skal vi stå sammen. Når den kommende Kongres og den kommende hovedbestyrelse er sammensat, så skal vi alle bakke op om de valgte.

Det skal vi fordi Kulturlivet og Kulturinstitutionerne vil være hårdt pressede. Den økonomiske regning efter Corona krisen skal betales. Nogle vil måske lukke helt – andre vil være økonomisk helt på hælene. Mange af vores medlemmer er allerede meget hårdt trængte.

Hvis vi skal skabe forståelse hos politikerne og finde nye midler – så kræver det, at vi står stærkt sammen.

Derfor stiller jeg op som formand for Dansk Musiker Forbund.