• berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small

Jesper Løvdal, GF 2020

Jesper Løvdal

DMF Københavns bestyrelsesarbejde skal på ret køl igen.

Jeg har siddet i Københavns Kommunes musikudvalg i 8 år og derefter været formand  i 8 år for bestyrelsen i genreorganisationen JazzDanmark.  I perioder fungerede jeg også som daglig leder med ansvar for personale og økonomi. Desuden sad jeg i bestyrelsen for det regionale spillested Klaverfabrikken da vi løftede det op som anerkendt spillested. Jeg har mange års erfaring med det partipolitiske spil i Københavns Kommune såvel som strukturen i kulturministeriet. 

Som næstformand indgår man i et tæt samarbejde med Formanden hvor man servicerer og udvikler bestyrelsen. Samtidig har man den fornemme rolle at få ikke blot egne, men hele bestyrelsens ideer til at blomstre. Der skal lægges et dagligt arbejde i få både formandskabets og bestyrelsens visioner virkeliggjort og finde løsninger som hele DMF kan bakke op om.

DMF skal være mindre topstyret, og skal fremover bruge den kreativitet som bestyrelse og alle vores medlemmer, I musikere, har. Det var denne udvikling der flyttede JazzDanmark fra at være en organisation der ikke nød popularitet hverken indadtil eller udadtil, til at blive fremhævet af både kulturminister, venne-organisationer (DMF b.la) og musikerne som en visionær idemaskine og pålidelig samarbejdspartner. Alt sammen i min tid der, som formand for en dynamisk og fokuseret bestyrelse.

DMFs fremtidige bestyrelse skal ikke tromle mindretallets meninger, men tværtimod opsøge de dele af vores medlemmer som har aktuelle udfordringer og bruge deres virkelighed som kernen i arbejdet. Ærlighed og habilitet er hjørnestene i et tillidshverv som dette, hvor jeg vil sørge for at ideer og engagement trives. Det sker bedst med ansvar og respekt. 

Jeg har været professionel saxofonist, fløjtenist og klarinetist i 20 år og spillet med rytmiske og klassiske ensembler. DR big band, Ib Glindemanns Big band, Tivolis Big Band, Det Kgl. Kapel, DR symfoniorkester, Aarhus jazzorchestra såvel som mindre grupper med Ole Koch Hansen, Pernille Rosendahl, Michael Falck, Johnny Logan, Marilyn Mazur, Kresten Osgood, Stefan Pasborg og Kathrine Windfeld.