• berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small
  • berlin topbanner small

Ledige er ikke bare ledige


Akutpakken indeholder en særlig indsats for de ledige, der står til at miste dagpengene. Den indeholder blandt andet en styrkelse af jobrotationsordningen, hvor fastansatte overlader jobbet for en stund til en ledig, mens den fastansatte efteruddanner sig.

Det er en rigtig fornuftig plan for nogen. Men hvad med alle de lønmodtagere, der har fag uden for de traditionelle faste stillinger? En stor del af de danske lønmodtagere arbejder nemlig anderledes end de 37 timer i en fast stilling, som dagpenge- og beskæftigelsessystemet samt akutindsatsen tager sit udgangspunkt i.

20 pct. fleksibel arbejdskraft

Tal fra LO anslår, at op imod 20 pct. af den samlede lønmodtagerstand i Danmark er såkaldt ”fleksibel arbejdskraft”. Det vil sige, at de arbejder enten på deltid, i vikarjob, som kontrakt- eller projektansatte eller som selvbeskæftigede.

De udøvende kunstnere, som Dansk Artist Forbund organiserer, er karakteriseret ved rigtig mange og korte ansættelser og er dermed en del af dette arbejdsmarked. Fælles for disse lønmodtagere er, at de i høj grad er følsomme over for sæsonskift og ikke mindst konjunkturer.

Fælles er også, at de typisk har en god tilknytning til arbejdsmarkedet, bl.a. fordi de er mere end almindeligt opfindsomme til at finde og udvikle job og et nyt levebrød.

Disse lønmodtagergrupper udgør en fleksibel og ofte innovativ arbejdskraft, en vital ressource, vi som samfund har brug for.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at dagpengestramningerne vil tvinge mange i knæ, også kunstnerne. Honorarlønnede lønmodtagere, som kunstnerne typisk er, skal i dag tjene mere end 400.000 kr. før det i omregnede timer er nok til en ny dagpengeret. Det er de færreste, der tjener det.

Uretfærdigt system

Dertil kommer, at den måde, dagpengereglerne er skruet sammen på, for nogle indebærer indtægtstab, såfremt de siger ja til korterevarende arbejde. Det er jo helt galt.

Det betyder, at mange på det fleksible arbejdsmarked oplever dagpengesystemet som ikke bare stramt, men også uretfærdigt. De føler, at de betaler en høj pris for at have et erhverv, hvor der findes meget få faste stillinger. I den sammenhæng er akutpakken faktisk ikke meget værd til trods for gode intentioner.

Annette Vilhelmsen tog forleden chancen under pressebevågenhed vedrørende hendes formandskandidatur i SF. Hun turde ytre sig om vigtigheden af sammenhængskraft – og nødvendigheden af at tænke visionært og langsigtet.

Det er muligt, at det ikke er en del af regeringens politik. Men vi må og skal have mod til at nytænke ledighedssituationen og finde nye, innovative måder at bruge den enkeltes kompetencer på.

Ledige er ikke bare ledige, der alle skal behandles under en kam, for rigtig mange har faktisk arbejde kontinuerligt og kan videreudvikles i andre, nye sammenhænge.

Vi efterlyser ikke mindst mod til at diskutere et mere fair og fleksibelt dagpengesystem, der kan justeres efter de tilbagevendende høj- og lavkonjunkturer.

 

LENA BROSTRØM DIDERIKSEN, FORMAND, DANSK ARTIST FORBUND, SANGER