• berlin topbanner small

God Jul og Godt Nytår

Kære Musikere og Kolleger

Bestyrelsen i DMF København ønsker alle en rigtig god Jul og et lykkebringende Nytår.

2015 har været et rigtig hårdt år for Kulturen og Musikken, og mange af vores medlemmer har i den forbindelse oplevet vanskelige tider. Stillinger er blevet nedlagt, og der er er færre jobs som kommer vores medlemmer tilgode på spillestederne. Plakaterne er fyldte med udenlandske navne i en sådan grad, at det hæmmer udviklingen af vores egen talentmasse.

DMF vil fortsætte indsatsen i 2016 med at forbedre mulighederne for udøvende kunstnere på det danske arbejdsmarked. Det kan synes vanekeligt - og det er det også. Men DMF vil altid gå forrest og sætte problemstillingerne øverst på dagsorden overfor vores folkevalgte politikere.

Til trods for vores forskelligheder, så må vi musikere stå sammen, og det gør vi bedst i Dansk Musiker Forbund. Ved at stå tæt sammen, kan vi påvirke politikerne og få ændret kulturpolitiken til noget mere positivt og fremadrettet.

God Jul og Godt Nytår!