• berlin topbanner small
  • berlin topbanner small

Spil dansk Dagen for 12. gang

Initiativet blev i sin tid age af Koda og for at manifestere styrken i den danske musik spilles der i dag dansk musik live overalt i landet og på diverse radiostationer og landsdækkende kanaler.

Arrangørerne konstaterer, at Spil Dansk Dagen i år er den største til dato, hvorfor man ikke tøver med at kalde den for årets største musikbegivenhed.

Over 1.200 arrangementer

Hvor mange officielle og uofficielle arrangementer, der bliver tale om, vides ikke med sikkerhed, men i 2011 blev der afviklet hele 1232 arrangementer. Og det tal forventes at blive større i år.

Og så begyndte arrangementet faktisk allerede den 15. oktober med Spil Dansk Optakt-arrangementer og i kommende weekend sættes der punktum med Spil Dansk Weekend.

Kravet for at bidrage til Spil Dansk Dagen er, at musikken er skrevet af danske komponister og/eller sangskrivere.

Alene i København afholdes der i dag 80 arrangementer og på Frederiksberg 27.

Kilde: Jyllandsposten

Musikken fik mere under Brian Mikkelsen

Trods opreklamerede musikhandlingsplaner, var statens udgifter til musik større, da Brian Mikkelsen var kulturminister.

I 2008 brugte Kulturministeriet 462 mio. kr. til musik. I 2012 anvendes kun 455 mio. kr. til musikalske formål. Trods kulturministerens opreklamerede musikhandlingsplan fra foråret 2012 (se Søndag Aften arkiv) anvendes altså i dag færre penge til musik.

Udviklingen i Kulturministeriets udgifter til musik siden 2007 har været sådan:

Udgifter til musik

2007 - 2008 - 2009 -  2010 - 2011 - 2012

454 -   462  -  458  -   451 -  447 -   455

alle beløb i mio. kr, prisniveau 2012

Der spares overalt

Som man kan se, toppede statens udgifter til musik i 2008. Siden har området været udsat for besparelser og igen en forøgelse i 2012, så man nærmer sig niveauet for 2009.

Siden 2008 er der foretaget ganske mange ændringer i prioriteringerne indenfor musikområdet.

Den egentlige vinder er kunstrådets musikudvalg, som har fået en merbevilling på 5 mio. kr. For dette beløb har man dog haft til opgave at dække nogle af de felter, som i øvrigt er besparet i finansloven.

Musikskolerne har mistet over 10 mio. kr., landsdelsscenerne har mistet 1 mio. kr. Den rytmiske musik, som gennemgående har været højt prioriteret i musikpolitiske handlingsplaner, har trods dette mistet 2 mio. kr fra 2008 til 2012.

Nedprioriteringer

Det er almindelig praksis, at skiftende ministre fremhæver enkelte økonomiske opprioriteringer - og undlader at nævne faldende bevillingsniveauer på andre områder. Sådan også på musikområdet. Gennemgående følger den årlige regulering ikke helt finanslovens pris- og lønskøn. Hertil kommer, at politiske 3- og 4-årsaftaler kun sjældent følges op med puljer i samme størrelse. For området som helhed, kunne man efterlyse mere samlede prioriteringsdiskussioner.

Kilde: Ugebrevet Søndag Aften