Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

Debatten om dagpengestramningerne fortsætter på den socialdemokratiske kongres i Ålborg.

Bedst som de fleste havde konkluderet, at der overhoved ikke vll blive ændret på dagpengereglerne, fortsætter debatten over hele landet. På den socialdemokratiske kongres fotsætter utilfredsheden med den førte politik, og ledende politikere som eks. Poul Nyrup Rasmussen, balancerer elegant sin kritik, som han retter mod de Radikale og Margrethe Vestager.

På denne baggrund har debatten bølget i medierne og direkte på TV2 News, hvor en stor del af dagbladene og deres politiske kommentatorer peger på, at medlemmerne og befolkningen ønsker løsninger for de mennesker, der kommer i klemme i systemet.

Det er vores opfattelse, at der skal findes løsninger. Der er 170.000 arbejdsløse i Danmark lige nu - og der kommer ikke væsentligt flere i arbejde i de næste par år - dertil er de økonomiske konjukturer for negative.

Det er altså en betragtlig del af af den den danske befolkning, som kan komme i en fuldstændig uholdbar situation. Det er uholdbart!

Så vi må på det kraftigste opfordre Regeringen til at finde løsninger på dette problem. Og kan der ikke skabes job, så må dagpengereglerne tilpasses virkeligheden!

MJ

I forbindelse med det kommende formandsvalg i SF samt lige nu på Socialdemokraternes kongres i Ålborg, er der mange i de to partiers bagland, som presser på overfor Regeringen i forhold til at få lempet reglerne igen, således at de mange der den 1. januar ryger ud af systemet, kan udgås.

Hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet har afvist ændringsforslag desangående, men vigtigt er det, at socialdemokratiske medlemmer markerer deres ønsker om ændringer - regeringsgrundlag eller ej.

Liegeledes har formandskandidaten fra Socialistisk Folkeparti, Annette Vilhemsen klart tilkendegivet, at det er et vigtigt emne, der skal ses på i fremtiden, i fald at hun bliver valgt som ny formand. Det afgøres den 13. oktober ved en urafstemning blandt SF's medlemmer.

Regeringspartierne er uenige på dagpengeområdet!

De sidste ugers debat og udmeldinger om dagpengesituationen, har vist at der er stor ueninghed dels internt i regeringspartierne, men også Regeringen set i forhold til Enhedslisten. Det er ikke nogen stor overraskelse, at det er de Radikale og Margrethe Vestager, som først og fremmest er ubøjelige.

Med forkortelsen af dagpengeperioden til to år, samt et øget krav til optjeningsperioden på et helt år, rammes langt flere ledige meget hårdt, fordi de tvinges på kontanthjælp. Nu viser statistiken desværre også, at de er op til 10 % flere unge, som søger om kontanthjælp, fordi de ikke - som lovet af regeringen - kan få praktikpladser.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ser - naturligvis - at problemerne løses ved at få de udsatte grupper i arbejde. Et fornuftigt synspunkt, hvis ellers hun er i stand til at skabe disse muligheder.

Uenigheden i regeringen om længden af dagpengeperioden breder sig nu internt i socialdemokratiet

I går krævede SF, at regeringen finder en løsning for de mange tusinde familier, der kan blive ramt af den halverede dagpengeperiode, der træder i kraft til nytår.

Og i dag siger den socialdemokratiske transportordfører, Rasmus Prehn, at det er en socialdemokratisk mærkesag at sikre ordentlige vilkår for vores arbejdsløse.

- Det var det, vi gik til valg på, siger Rasmus Prehn.

Sommeren er over os, og der har indtil videre allerede været mange gode solskinsdage. Vi nyder dem alle, mens vi håber på, at det et tegn på, at sommeren bliver rigtig god.

Bortset fra håbet om godt sommervejr, så håber jeg også, at de mange vigtige forhandlinger, som er i gang lige nu og her, vil vise sig at være gode for beskæftigelsen og det danske arbejdsmarked i fremtiden.
Trepartsforhandlinger, skattereform, førtidspensionering, flexjob og forsvaret er på bordet, og inden længe vil vores hverdag måske se meget anderledes ud.
Det er selvfølgelig altafgørende vigtigt, at Danmark får styr på fremtidens udgifter, og at vi øger mulighederne for fremtidige indtægter.
Men uanset hvilken vej der følges, så er det vigtigste, at få flere i job og øget beskæftigelsen. Det vigtigste er at give alle en mulighed for, at kunne etablere et liv med de muligheder, som den enkelte finder attraktivt. Lander man i en spiral, hvor ens liv alene drejer sig om at holde skindet på næsen og ”overleve”, så har politikerne fejlet. Ikke alene overfor samfundet og samfundets økonomi, men også overfor den befolkning, som er afhængig af de beslutninger, der tages på Christiansborg.
Jo flere der er i arbejde, jo større vil skatteindtægterne være. Og udgifterne til overførsel og understøttelse vil tilsvarende være mindre. For vores eget vedkommende, så vil befolkningens forbrug af kunst, kultur og almindelig underholdning stige, hvilket vil være til gavn for musikken og musikere.

Skal vi arbejde mere? Eller skal vi fjerne et par fridage? Jeg har intet i mod, at vi arbejder mere, men det er nu vigtigere, at så mange som muligt kommer i arbejde, før end vi begynder at øge arbejdsbyrden for den enkelte. En hvis form for løn udligning, set i forhold til den øvrige verden, kan meget nemt blive aktuel, men når det er sagt, så håber jeg, at der i de mange reformpakker, vil være tiltag imod den sociale dumpning, som vi dels oplever indenlands, men også kæmper imod på verdensplan, når vi taler om konkurrenceevne og løn.
Selv om forholdene kan og skal justeres, så er det vigtigt at kunne fastholde lønniveauerne på et fornuftigt og rimeligt niveau fremover.

Regeringen varsler mange ændringer her inden sommerferien og forhandlingerne er godt i gang. Det bliver spændende at se de endelige resultater, og få drøftet konsekvenserne heraf på den kommende kongres i Dansk Musiker Forbund.
For mig er det vigtigste krav for at medvirke til en generel tilbageholdenhed, at der gennemføres reelle tiltag på beskæftigelsen, og at de stramninger der er indført i dagpengesystemet lempes igen. Vi behandler ganske enkelt vores ledige uanstændigt. Selv om de indførte stramninger i dagpengesystemet nu ligner andre lande i EU, så er der den afgørende forskel, at det i de samme lande er meget, meget svært, at afskedige folk selv i økonomiske krisetider. En afgørende forskel set i forhold til det danske arbejdsmarked.

God Sommer!

Michael Justesen