Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

Jeg ønsker alle medlemmer og Jeres familier et godt og lykkebringende Nytår!

 

Jeg håber, at de økonomiske konjukturer vil ændre sig til det bedre i løbet af 2013. Realistisk set, vil der, hvis økonomerne får ret, gå flere år inden den negative udvikling har vendt sig til det bedre.

DMF København vil fortsat tilbyde medlemmerne relevante muligheder, som kan forbedre Jeres aktive muligheder og karrierer i musiklivet.

Vi kan også med sikkerhed love, at vi forfølger enhver mulighed for at påvirke politikerne til at ændre deres holdninger overfor dagpengemodtagere og de muligheder de gives.

Vores andet store issue er og bliver Kulturlivet, som vi mener skal støttes meget bredere og mere generelt. Kultur er det bærende fundament for vores liv og vores samfund. Det må politikerne erkende, og prioritere efter.
Det vil betyde flere midler til Kulturlivet, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal opnå en rigere og mere nuanceret Kultur her i landet.

Utopisk? Måske. Men når det er muligt at finde hundredevis af milliarder til bankpakker, redningspakker, krige m.m., så er det ikke et spørgsmål om hvorvidt der er penge, men udelukkende et spørgsmål om hvordan man politisk ønsker at fordele dem.

Og der har du og jeg en stemme lige som alle andre. Jeg vil gerne opfordre dig til at bruge din stemme aktivt, så vi kan få vendt den kulturelle udvikling, og få et rigere samfund og kulturliv.

Med ønsker om et godt Nytår,

Michael Justesen
Formand

I forbindelse med Socialdemokratiets kongres og Socialistisk Folkepartis formandsvalg, har debatten om dagpengeperioden og optjenings perioden været debatteret kraftigt. Clemens har haft problemet oppe i Debatten, og der klinger Regeringspartiernes argumenter efterhånden så hult, at man uforskyldt må krumme tæerne.

Det tog lant tid før der blev taget hul på protesterne. Protesterne imod regeringspartiernes politik, som stædigt fastholder de nye regler, der betyder, at mange tusinde uforskyldte mennesker økonomisk bliver stillet uanstændigt dårligt.

For mig er det helt tydeligt, at Helle Thorning ikke har haft de fornødne evner, da Regeringsgrundlaget i sin tid blev forhandlet på plads i "Tårnet" på Amager. I dag bruger hun så de kræfter hun har, på at slå alle fornuftige argumenter ned hos sine allierede regeringspartnere. Det er beskæmmende! Først og fremmest for de mennesker det kommer til at gå ud over. Men også overfor de mange vælgere, som valgte at stemme på den røde fløj, fordi de ønskede forandringer og respekt. Respekt for det enkelte individ og for et samfund, der skal kunne rumme alle.

Lige nu er der mange fagforeniger, som kraftigt opfordrer Regeringen til at gøre noget fornuftigt ved situationen. Og ikke bare snik snakke om akutpakker, som på ingen måde kommer i nærheden af at løse problemerne.

Den nu lykkeligt forbigåede Astrid Krag - som talte imod nye sikringer af de ledige, som ryger ud af dagpengesystemet - tilkendegav i sine politiske indlæg i forbindelse med formandsvalget i SF, at hun ville arbejde på at gennemføre en større beskatning af Nordsøolien. De mange millioner skulle gå til en grøn fond.

Det viser med al klarhed, at det ikke er et spørgsmål om penge. Men alene om den politiske vilje og forståelse, den enkelte politiker har for problemet. For Astrid Krag var det altså en grøn fond, der vejede tungest.

Jeg håber inderligt, at de kommende måndeder vil føre til en fornuftig løsning for alle, der er i farezonen. Vi er nød til at finde en værdig måde, at skrue vores samfund sammen på. Historien har vist, at urimelige uligheder, som fastholder mennesker i håbløse situationer, er den sikre vej til spændinger og øget konflikter i samfundet.

MJ

Debatten om dagpengestramningerne fortsætter på den socialdemokratiske kongres i Ålborg.

Bedst som de fleste havde konkluderet, at der overhoved ikke vll blive ændret på dagpengereglerne, fortsætter debatten over hele landet. På den socialdemokratiske kongres fotsætter utilfredsheden med den førte politik, og ledende politikere som eks. Poul Nyrup Rasmussen, balancerer elegant sin kritik, som han retter mod de Radikale og Margrethe Vestager.

På denne baggrund har debatten bølget i medierne og direkte på TV2 News, hvor en stor del af dagbladene og deres politiske kommentatorer peger på, at medlemmerne og befolkningen ønsker løsninger for de mennesker, der kommer i klemme i systemet.

Det er vores opfattelse, at der skal findes løsninger. Der er 170.000 arbejdsløse i Danmark lige nu - og der kommer ikke væsentligt flere i arbejde i de næste par år - dertil er de økonomiske konjukturer for negative.

Det er altså en betragtlig del af af den den danske befolkning, som kan komme i en fuldstændig uholdbar situation. Det er uholdbart!

Så vi må på det kraftigste opfordre Regeringen til at finde løsninger på dette problem. Og kan der ikke skabes job, så må dagpengereglerne tilpasses virkeligheden!

MJ

I forbindelse med det kommende formandsvalg i SF samt lige nu på Socialdemokraternes kongres i Ålborg, er der mange i de to partiers bagland, som presser på overfor Regeringen i forhold til at få lempet reglerne igen, således at de mange der den 1. januar ryger ud af systemet, kan udgås.

Hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet har afvist ændringsforslag desangående, men vigtigt er det, at socialdemokratiske medlemmer markerer deres ønsker om ændringer - regeringsgrundlag eller ej.

Liegeledes har formandskandidaten fra Socialistisk Folkeparti, Annette Vilhemsen klart tilkendegivet, at det er et vigtigt emne, der skal ses på i fremtiden, i fald at hun bliver valgt som ny formand. Det afgøres den 13. oktober ved en urafstemning blandt SF's medlemmer.

Regeringspartierne er uenige på dagpengeområdet!

De sidste ugers debat og udmeldinger om dagpengesituationen, har vist at der er stor ueninghed dels internt i regeringspartierne, men også Regeringen set i forhold til Enhedslisten. Det er ikke nogen stor overraskelse, at det er de Radikale og Margrethe Vestager, som først og fremmest er ubøjelige.

Med forkortelsen af dagpengeperioden til to år, samt et øget krav til optjeningsperioden på et helt år, rammes langt flere ledige meget hårdt, fordi de tvinges på kontanthjælp. Nu viser statistiken desværre også, at de er op til 10 % flere unge, som søger om kontanthjælp, fordi de ikke - som lovet af regeringen - kan få praktikpladser.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ser - naturligvis - at problemerne løses ved at få de udsatte grupper i arbejde. Et fornuftigt synspunkt, hvis ellers hun er i stand til at skabe disse muligheder.