Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

Uenigheden i regeringen om længden af dagpengeperioden breder sig nu internt i socialdemokratiet

I går krævede SF, at regeringen finder en løsning for de mange tusinde familier, der kan blive ramt af den halverede dagpengeperiode, der træder i kraft til nytår.

Og i dag siger den socialdemokratiske transportordfører, Rasmus Prehn, at det er en socialdemokratisk mærkesag at sikre ordentlige vilkår for vores arbejdsløse.

- Det var det, vi gik til valg på, siger Rasmus Prehn.

Sommeren er over os, og der har indtil videre allerede været mange gode solskinsdage. Vi nyder dem alle, mens vi håber på, at det et tegn på, at sommeren bliver rigtig god.

Bortset fra håbet om godt sommervejr, så håber jeg også, at de mange vigtige forhandlinger, som er i gang lige nu og her, vil vise sig at være gode for beskæftigelsen og det danske arbejdsmarked i fremtiden.
Trepartsforhandlinger, skattereform, førtidspensionering, flexjob og forsvaret er på bordet, og inden længe vil vores hverdag måske se meget anderledes ud.
Det er selvfølgelig altafgørende vigtigt, at Danmark får styr på fremtidens udgifter, og at vi øger mulighederne for fremtidige indtægter.
Men uanset hvilken vej der følges, så er det vigtigste, at få flere i job og øget beskæftigelsen. Det vigtigste er at give alle en mulighed for, at kunne etablere et liv med de muligheder, som den enkelte finder attraktivt. Lander man i en spiral, hvor ens liv alene drejer sig om at holde skindet på næsen og ”overleve”, så har politikerne fejlet. Ikke alene overfor samfundet og samfundets økonomi, men også overfor den befolkning, som er afhængig af de beslutninger, der tages på Christiansborg.
Jo flere der er i arbejde, jo større vil skatteindtægterne være. Og udgifterne til overførsel og understøttelse vil tilsvarende være mindre. For vores eget vedkommende, så vil befolkningens forbrug af kunst, kultur og almindelig underholdning stige, hvilket vil være til gavn for musikken og musikere.

Skal vi arbejde mere? Eller skal vi fjerne et par fridage? Jeg har intet i mod, at vi arbejder mere, men det er nu vigtigere, at så mange som muligt kommer i arbejde, før end vi begynder at øge arbejdsbyrden for den enkelte. En hvis form for løn udligning, set i forhold til den øvrige verden, kan meget nemt blive aktuel, men når det er sagt, så håber jeg, at der i de mange reformpakker, vil være tiltag imod den sociale dumpning, som vi dels oplever indenlands, men også kæmper imod på verdensplan, når vi taler om konkurrenceevne og løn.
Selv om forholdene kan og skal justeres, så er det vigtigt at kunne fastholde lønniveauerne på et fornuftigt og rimeligt niveau fremover.

Regeringen varsler mange ændringer her inden sommerferien og forhandlingerne er godt i gang. Det bliver spændende at se de endelige resultater, og få drøftet konsekvenserne heraf på den kommende kongres i Dansk Musiker Forbund.
For mig er det vigtigste krav for at medvirke til en generel tilbageholdenhed, at der gennemføres reelle tiltag på beskæftigelsen, og at de stramninger der er indført i dagpengesystemet lempes igen. Vi behandler ganske enkelt vores ledige uanstændigt. Selv om de indførte stramninger i dagpengesystemet nu ligner andre lande i EU, så er der den afgørende forskel, at det i de samme lande er meget, meget svært, at afskedige folk selv i økonomiske krisetider. En afgørende forskel set i forhold til det danske arbejdsmarked.

God Sommer!

Michael Justesen