Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

Kan Musikerne overleve - selv med en socialdemokratisk regering?

I disse dage er der flere steder fokus på musikernes muligheder for indtjening via streamingtjenesterne og de mere velkendte muligheder, som er afledt af ophavsretten. Altså indtjening som betaling for lovligt køb af den musik du enten skaber eller fortolker, samt indtjeningen fra digitale downloads via Spotify og Wimp.
Debatten forstærkes af den generelt negative situation på arbejdsmarked - herunder musikernes arbejdsmarked, som er ramt af stagnation og tilbagegang.
Når overskriften noget retorisk rejser spørgsmålet, om hvorvidt musikere kan overleve, selv med en socialdemokratisk regering i spidsen, så skyldes det netop denne regerings mange politiske tilbagetog indenfor politiske kerneområder. Kerneholdninger som må stå for skud og helt dør væk, når regeringen enten skal holde sammen på sig selv, eller i øvrigt ikke mener at kunne finde de berømte 90 mandater for sine holdninger, og dermed opgiver at kæmpe for dem.

Og – skal musikkens mangfoldighed overleve sammen med musikerne, så er man nød til politisk, fortsat at sikre kunstnernes ophavsret samt i øvrigt sikre, at de tjenester, som leverer musik, fremover betaler et beløb til kunstnerne, som gør det muligt, at leve eller i det mindste overleve.

Politiken havde den 4. februar en i øvrigt udmærket artikel ”Musikere og pladeselskaber tjener penge på streamingtjenester”, hvori Politikens konklusion på baggrund af en enkelt succeshistorie er, at det er muligt for musikere at tjene penge på streamingtjenester, og at situationen vil ændre sig til det bedre om nogle år.
Hvorfor? Fordi marked – ifølge de store selskaber Sony, Warner og Universal, der alle er medejere af Spotify, konstaterer at der er kommet flere penge på marked, og at disse penge genererer mere omsætning fremover. Det er muligvis ikke forkert, men indtil nu er det altså kun - jf. samme artikel - Shaka Loveless, der har kunne trække større beløb ud af tjenesterne.
Det er isoleret set udmærket, men sagen er jo fortsat, at der skal millioner af downloads til før de 2 øre pr. downloads bliver til et bare anstændigt beløb.
Og dermed vil størstedelen af selv de bedste og mest populære danske kunstnere, forblive underbetalte, hvis ikke reguleringerne ændres og forbedres fremover. Det skal være muligt, at få en anstændig betaling for sit produkt.

Og så er vi tilbage i det politiske spil. Ønsker regeringen at hjælpe den del af arbejdsmarked, kunstnernes, som modsat hele det øvrige arbejdsmarked, må tåle væsentlig andre vilkår. Nemlig accepten af, at det produkt der skal sælges, enten kan hentes gratis eller til spotpris. Skal det overordnede hensyn til Internettet og Internettets brugere, være afgørende for hvorvidt musikere og andre kunstnere, skal have en fair behandling, og dermed også en fair betaling for sine produkter?
Og skal politikerne være med til med at sikre, at de mange smalle genrer fortsat vil have mulighed for at overleve. Det kan de kun, hvis de i det mindste sikres en reel form for indtjening, som står i forhold til produktets kvalitet og ikke alene måles på hvor mange millioner downloads der registreres.

Jeg må derfor opfordre vores politikere til at tage dette alvorligt, og dermed arbejde aktivt for, at vi alle fremover vil have lige så stor mulighed, for fortsat at høre de smalle genrer. De smalle genrer, som sammenlagt er med til at gøre vores kulturoplevelser mangfoldige og rige.

Jeg ønsker alle medlemmer og Jeres familier et godt og lykkebringende Nytår!

 

Jeg håber, at de økonomiske konjukturer vil ændre sig til det bedre i løbet af 2013. Realistisk set, vil der, hvis økonomerne får ret, gå flere år inden den negative udvikling har vendt sig til det bedre.

DMF København vil fortsat tilbyde medlemmerne relevante muligheder, som kan forbedre Jeres aktive muligheder og karrierer i musiklivet.

Vi kan også med sikkerhed love, at vi forfølger enhver mulighed for at påvirke politikerne til at ændre deres holdninger overfor dagpengemodtagere og de muligheder de gives.

Vores andet store issue er og bliver Kulturlivet, som vi mener skal støttes meget bredere og mere generelt. Kultur er det bærende fundament for vores liv og vores samfund. Det må politikerne erkende, og prioritere efter.
Det vil betyde flere midler til Kulturlivet, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal opnå en rigere og mere nuanceret Kultur her i landet.

Utopisk? Måske. Men når det er muligt at finde hundredevis af milliarder til bankpakker, redningspakker, krige m.m., så er det ikke et spørgsmål om hvorvidt der er penge, men udelukkende et spørgsmål om hvordan man politisk ønsker at fordele dem.

Og der har du og jeg en stemme lige som alle andre. Jeg vil gerne opfordre dig til at bruge din stemme aktivt, så vi kan få vendt den kulturelle udvikling, og få et rigere samfund og kulturliv.

Med ønsker om et godt Nytår,

Michael Justesen
Formand

I forbindelse med Socialdemokratiets kongres og Socialistisk Folkepartis formandsvalg, har debatten om dagpengeperioden og optjenings perioden været debatteret kraftigt. Clemens har haft problemet oppe i Debatten, og der klinger Regeringspartiernes argumenter efterhånden så hult, at man uforskyldt må krumme tæerne.

Det tog lant tid før der blev taget hul på protesterne. Protesterne imod regeringspartiernes politik, som stædigt fastholder de nye regler, der betyder, at mange tusinde uforskyldte mennesker økonomisk bliver stillet uanstændigt dårligt.

For mig er det helt tydeligt, at Helle Thorning ikke har haft de fornødne evner, da Regeringsgrundlaget i sin tid blev forhandlet på plads i "Tårnet" på Amager. I dag bruger hun så de kræfter hun har, på at slå alle fornuftige argumenter ned hos sine allierede regeringspartnere. Det er beskæmmende! Først og fremmest for de mennesker det kommer til at gå ud over. Men også overfor de mange vælgere, som valgte at stemme på den røde fløj, fordi de ønskede forandringer og respekt. Respekt for det enkelte individ og for et samfund, der skal kunne rumme alle.

Lige nu er der mange fagforeniger, som kraftigt opfordrer Regeringen til at gøre noget fornuftigt ved situationen. Og ikke bare snik snakke om akutpakker, som på ingen måde kommer i nærheden af at løse problemerne.

Den nu lykkeligt forbigåede Astrid Krag - som talte imod nye sikringer af de ledige, som ryger ud af dagpengesystemet - tilkendegav i sine politiske indlæg i forbindelse med formandsvalget i SF, at hun ville arbejde på at gennemføre en større beskatning af Nordsøolien. De mange millioner skulle gå til en grøn fond.

Det viser med al klarhed, at det ikke er et spørgsmål om penge. Men alene om den politiske vilje og forståelse, den enkelte politiker har for problemet. For Astrid Krag var det altså en grøn fond, der vejede tungest.

Jeg håber inderligt, at de kommende måndeder vil føre til en fornuftig løsning for alle, der er i farezonen. Vi er nød til at finde en værdig måde, at skrue vores samfund sammen på. Historien har vist, at urimelige uligheder, som fastholder mennesker i håbløse situationer, er den sikre vej til spændinger og øget konflikter i samfundet.

MJ

Debatten om dagpengestramningerne fortsætter på den socialdemokratiske kongres i Ålborg.

Bedst som de fleste havde konkluderet, at der overhoved ikke vll blive ændret på dagpengereglerne, fortsætter debatten over hele landet. På den socialdemokratiske kongres fotsætter utilfredsheden med den førte politik, og ledende politikere som eks. Poul Nyrup Rasmussen, balancerer elegant sin kritik, som han retter mod de Radikale og Margrethe Vestager.

På denne baggrund har debatten bølget i medierne og direkte på TV2 News, hvor en stor del af dagbladene og deres politiske kommentatorer peger på, at medlemmerne og befolkningen ønsker løsninger for de mennesker, der kommer i klemme i systemet.

Det er vores opfattelse, at der skal findes løsninger. Der er 170.000 arbejdsløse i Danmark lige nu - og der kommer ikke væsentligt flere i arbejde i de næste par år - dertil er de økonomiske konjukturer for negative.

Det er altså en betragtlig del af af den den danske befolkning, som kan komme i en fuldstændig uholdbar situation. Det er uholdbart!

Så vi må på det kraftigste opfordre Regeringen til at finde løsninger på dette problem. Og kan der ikke skabes job, så må dagpengereglerne tilpasses virkeligheden!

MJ

I forbindelse med det kommende formandsvalg i SF samt lige nu på Socialdemokraternes kongres i Ålborg, er der mange i de to partiers bagland, som presser på overfor Regeringen i forhold til at få lempet reglerne igen, således at de mange der den 1. januar ryger ud af systemet, kan udgås.

Hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet har afvist ændringsforslag desangående, men vigtigt er det, at socialdemokratiske medlemmer markerer deres ønsker om ændringer - regeringsgrundlag eller ej.

Liegeledes har formandskandidaten fra Socialistisk Folkeparti, Annette Vilhemsen klart tilkendegivet, at det er et vigtigt emne, der skal ses på i fremtiden, i fald at hun bliver valgt som ny formand. Det afgøres den 13. oktober ved en urafstemning blandt SF's medlemmer.