Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

DMF mod social duming

 

Dit DMF – fagligt fællesskab imod social dumping!

Verden ånder tungt. Det har den nu gjort i flere år. Det er svært af få rigtig gang i hjulene. I hele EU tales der om højere effektivitet, nedskæringer og løntilpasningernes indflydelse på det fremtidige arbejdsmarked. Det arbejdsmarked som inden længe skal føre os alle frem til en bedre og mere effektiv verdensorden, hvor hjulene snurrer effektivt.

Tyskland fremhæves ofte i den løbende debat, som det land, hvor det går bedst og altså også langt bedre end i Danmark.

Men I Tyskland er lønniveauet for eksempelvis ufaglært arbejde helt nede på mellem 28 og 42 kr. i timen. Freelance musikere som vi løbende snakker med i Berlin, er ”glade”, hvis de kan få  60–70 kr. i timen for at spille eller ved at undervise. Og på spillesteder får et band måske 500 kr. – til deling for en aften. Der er ikke tilknyttet nogen tillægsydelser, så man kan se frem til en tysk alderspension, som også er lavere end den danske.

Så i Tyskland er løn og ansættelsesforhold generelt væsentlig dårligere end herhjemme, og lige nu diskuteres det som et fremskridt, hvorvidt der skal indføres en mindsteløn i Tyskland på omkring 60 kr. 

I Tyskland er mindre end hver fjerde tysker medlem af en fagforening! I Danmark er det anderledes og det er en stor styrke.

Så en af de vigtigste årsager lige nu til at være medlem af et fagligt fællesskab og Dansk Musiker Forbund, er netop at sikre, at disse europæiske tilstande ikke får fodfæste i Danmark og dermed bliver en del af din og vores fremtid.

Jesper Due, professor ved Københavns Universitet med speciale i arbejdsmarkedet, stiller spørgsmålet om hvorvidt sulteløn er på vej til Danmark. I en artikel fra november 2012 i ”avisen.dk”, agiterer han for fagforeningernes ret til at blokere virksomheder, der bryder overenskomster.

”Hvis man fjerner blokaderetten, så rokker man ved fundamentet i den danske model. Det behøver man ikke være professor for at kunne se, kan have ret omfattende konsekvenser for eksempelvis danske lønninger,” siger han og tilføjer:

”Det er ingen tvivl om, at hvis man har en ambition om at gøre op med den danske model, så er et opgør med blokaderetten et godt sted at starte.”

FTF, LO og AC sætter her i efteråret fokus på social dumpning ved en stor konference, der afholdes i november. 

Det er en vigtig konference. For social dumpning er det alvorligste angreb i nyere tid på vores velfærdsstat, og det demokrati, som vi har opbygget gennem århundreder.

Det danske arbejdsmarked kender allerede til problemet. Østeuropæiske arbejdere, nu EU borgere, kommer til Danmark og arbejder til en løn der ligger langt under den danske. Men de tjener fyrsteligt i forhold til det, de kunne have tjent derhjemme. De er naturligvis glade.

Danskeren mister derimod arbejdspladserne, går på dagpenge, senere kontanthjælp og ender uforskyldt som en økonomisk belastning for samfundet.

Arbejdsgiverne fokuserer på konkurrenceevnen, og føler tilsyneladende ikke ansvar overfor de fælles værdier, som er skabt gennem årtier.

Holdninger, som er helt umoralske spredes selv langt ind i det offentlige rum, og som desværre hjælpes godt på vej af Finansministeriets ideer om ”New public Management”, trækkes også ukritisk ned over hovedet på offentlige ansatte.

Forsvaret, som er arbejdsplads for 70 musikere, tilbyder fremover lønninger til de ansatte, som ligger 26 % lavere end de nuværende. Det er en månedlig løntilbagegang på 5000 kr. – en livsløn som formindskes med halvanden million kroner og væsentlig mindre pension.

Forklaringen er netop, at ”man” ikke ønsker at betale mere for arbejdet, end det man kan købe ydelsen for på ”det nye” arbejdsmarked.

Dansk Musiker Forbund er en del af de det faglige fællesskab, og vi har stor fokus på netop social dumpning. Der er derfor al mulig grund til at vi samler os endnu tættere, så vi kan imødegå fremtidens urimeligheder. Urimeligheder, som efter bedste skøn vil fortsætte så længe verdensøkonomien er stagneret og de politiske evner ikke rækker videre end til det mest banale.