Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

Danmark i forandring!

Danmark er i forandring - det er ganske vist

Der er to væsentlige grunde til det. Vi har fået ny regering, Bertel Haarder er blevet Kulturminister – og så er EU og EU samarbejdet, sat under voldsomt pres fra de mange flygtninge og migranter, som på grund af krig og ufred strømmer til Europa.

Der er en væsentlig forskel fra før og til nu, som formentlig vil få stor arbejdspolitisk indflydelse på forholdene her til lands. Mange af de migranter, som reelt nok flygter fra en utålelig tilværelse med krig og ødelæggelse, er arbejdsivrige, de er godt uddannede og de er interesserede i nyt fælleskab og integration, med dertil hørende muligheder for at få et fornuftigt liv sammen med deres familie.
Med det antal flygtninge og migranter, der må forventes at komme til EU og Danmark i de kommende år, vil der blive et endnu større pres på den hjemlige økonomi og det danske arbejdsmarked, end det vi i forvejen kender til i dag.

Jeg håber i den forbindelse, at alle partier i Folketinget indser, at det nu er endnu vigtigere, at få en fornuftig dagpengereform vedtaget. En dagpengereform hvor ledige hjælpes bedst muligt i gang med nye job, men - hvad der også er helt afgørende - sikres mulighederne for at genoptjene dagpengeretten og dermed muligheden for at forblive i dette fælles forsikringssystem, som alt andet lige, letter adgangen til arbejdsmarked.

Kommer forholdene på arbejdsmarked ikke til at virke fornuftigt, er jeg desværre sikker på, at spændingerne imellem befolkningen og de mange nye migranter og flygtninge, på sigt vil udvikle sig i en uheldig retning og skabe endnu større ulighed og frustration i samfundet.

At der prioriteres benhårdt, ser vi allerede nu med vores nye Kulturminister. Bertel Haarder er et kulturelt menneske med stor interesse for kultur. Men han er også venstre mand og Minister, og har derfor en anden indgang til hvordan samfundet og økonomien skal hænge sammen.
Bertel Haarders beslutning om at føre økonomiske midler fra Hovedstaden og hovedstadens omegnskommuner til Aarhus, for dermed at finansiere Aarhus som Kulturby, er en mærkelig beslutning, som Bertel Haarder formentlig selv finder økonomisk ansvarlig.

Ud over den åbenlyse urimelighed – at Storkøbenhavn og beboerne i Storkøbenhavn betale for Aarhus’ i øvrigt udmærkede initiativer – så efterlader det jo en masse problemer – ikke kun økonomiske - til de kulturinstitutioner, der som alle andre institutioner planlægger deres aktiviteter flere år frem i forhold til forestillinger, kontrakter og aftaler.
Alle er bekendte med disse forhold og respekterer omstændighederne. Derfor er den slags ensidige krav og initiativer, heller ikke tidligere blevet foreslået så markant, som nu af Bertel Haarder. Det kan gøre meget bedre.

Ja, Danmark er unægtelig i forandring.