Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

Vi Kæmper for Orkestrene

Vi kæmper for Orkestrene

Kulturen og musikken er igen under pres i 2017. Kulturminister Mette Bock har ytret ønsker og ideer, som endnu en gang lægger særligt pres på orkestrene. Orkestrene er i forvejen presset af de pålagte 2 % akkumulerede besparelser, som langsomt kvæler kulturinstitutionerne.

Nu ønsker Kulturministeren at ryste systemet yderligere ved at rykke DR’s Kon- certhus og dets ensembler ud fra DR. Her foreslår Kulturministeren at henlægge ensemblerne til Det Kongelige Teater. Derudover ønsker Kulturministeren også at nedlægge landsdelsorkesteret Copen- hagen Phil for i stedet at opruste de fire landsdelsorkestre i hhv. Aalborg, Aarhus, Sønderborg og Odense.

I DMF København er vi meget opmærk- somme på disse udfordringer og den usik- kerhed, som det skaber hos jer medlemmer.

To store udfordringer

Først og fremmest ser vi store udfordringer i at rykke DR’s orkestre og kor ud af DR for at sammenlægge dem med Det Kongelige Teater. Kulturministeren lover umiddelbart, at orkestrene ikke skal fusioneres, og at der ikke skal nedlægges nogle orkesterstillinger. Men ved at rykke DR’s orkestre ud af DR, frafalder den oprindelige licensstøtte, som normalt går til kulturen og orkestrene. Det betyder, at pengene til orkestrene i stedet skal forhandles hvert år på finansloven.

Denne ændring vil skabe en ny usikker situation for orkestrene, hvor de hvert år skal sikre sig midler fra finansloven. I DMF København forudser vi derfor, at en sammenlægning af DR’s orkestre og Det Kongelige Teater på sigt vil betyde flere besparelser på området.

Selvom Kulturministeren på nuværende tidspunkt lover, at der ikke bliver nedlagt orkesterstillinger, er det usikkert, hvor længe et sådant løfte kan holde, hvis der hvert år skal forhandles nye vilkår ved finansloven.

Derudover ser vi det som en massiv ud-fordring at nedlægge Copenhagen Phil. Det lægger op til, at de to tilbageblivende orkestre skal varetage Copenhagen Phil’s forpligtelser og samtidig opretholde orkestrenes hidtidige aktivitetsniveau, hvilket bliver absurd. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre – hverken praktisk eller økonomisk.

Tværtimod vil resultatet blive et markant mindre udbud af orkestermusik i Øst- danmark. Færre symfoniske koncerter i Holbæk, Vordingborg og Nykøbing Falster. Færre skolekoncerter på Sjælland og Lolland-Falster. Færre arrangementer, der rækker ud til nye publikumsgrupper og selvfølgelig mindre musik i de mange kø- benhavnske koncertsale, som har oplevet en stor og stigende publikums efterspørgsel på levende musik.

Nye tiltag rykker ind

I DMF København sætter vi lup på udfor-dringerne og har igangsat en række tiltag for at give stærkt modspil og modstand til Kulturministerens drømme om forandringer. Vi mener ikke, at forandring er vigtig for forandringens skyld. Forandring skal pege fremad og skabe udvikling. En kreativ udvikling, hvor Københavns tre orkestre allerede er banebrydende spyd- spidser i miljøet.

Vi er selvfølgelig villige til at gå ind i en debat, men vi tror på, at den kulturelle forandring er sket og at ingen af de foreslåede ideer vil bringe andet end forringelse og besparelser med sig. Her, nu og i fremtiden. Vi har derfor igangsat tre konkrete tiltag, som skal give Kulturministeren kamp til stregen:

Dialog med politikerne

Først og fremmest arbejder vi på at skabe dialog med de forskellige partiers kulturordfører, kulturudvalget og Kulturministeren. Det gør vi for at finde allierede i de uenige partier på Christiansborg, som kan hjælpe os med at stille spørgsmål, debattere og indgå i dialog med Kulturministeren.

Aktiv debat

Derudover har vi indsat ekstra tiltag for at skabe en så aktiv debat om udfordringerne som muligt. Det betyder, at vi har løbende kontakt med og overvågning af medierne, så vi hele tiden er opdateret i den nyeste udvikling af situationen. Vi arbejder løbende på at skabe debat og dialog med Kulturministeren, således at hun giver nogle konkrete svar på, hvad hendes planer mere konkret indbefatter. Heriblandt arbejder vi på at få flere klassiske musikere med som deltagere på Kulturministeriets og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks konference om det professionelle ensemble- og orkesterområde.

Og til sidst vil vi i højere grad være mere aktive på vores sociale medier med informationer om, hvordan debatten, dialogen og situationen forløber.

Medlemskontakt

Til sidst vil vi gerne have, at I som med- lemmer bliver hørt. Vi vil derfor opfordre jer til at søge vejledning, information og dialog hos os.

Vi tror på, at vores tiltag vil have virkning. Hvis København fortsat skal bryste sig af at være en kulturhovedstad, der kan byde på vidt forskellige kulturoplevelser, er tre orkestre ikke meget. Se blot på byer som Helsinki, Oslo og Stockholm, der alle har samme orkesterstruktur med et radioorkester, et filharmonisk orkester og et operaorkester. Vi vil derfor give Kulturministeren kamp til stregen. Sammen med jer vil vi bevare vores fantastiske orkestre og musiske oplevelser.