Formandens leder Særnummer 2020

I disse dage forhandler partierne med kulturministeren, Joy Mogensen. Det sker efter et historisk stort fagligt pres fra organisationerne, hvor vi har krævet, at der på lige fod med de øvrige hjælpepakker der er etableret og vedtaget på grund af Coronakrisen, skal indeholde lønkompensation på lige fod med alle andre, som er blevet omfattet af nødhjælpspakker.

Forskellen på kulturarbejdere, herunder freelancemusikere i forhold til almindelige lønmodtagere er, at freelancere lever af mange forskellige indtægtskilder og har derfor ikke en fast arbejdsgiver, som kan indgå i en af særordningerne. Freelancere stykker selv jobsene sammen og laver selv alt arbejdet med at blive booket for at kunne stykke en månedsløn sammen. Det er de vilkår, som freelancemusikere og mange andre inde for kulturlivet arbejder og lever under. Kultur er samfundets hjørnesten – hvilket tilsyneladende først er ved at gå op for kulturministeren efter at der er lagt pres på hendes tidligere udmeldinger og beslutninger.

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen har sammen med DMF’s dygtige sekretariat rettet flere seriøse og grundigt gennemarbejdede henvendelser til kulturordførerne og vores kulturminister Joy Mogensen. Sekretariatet har analyseret de hjælpepakker, som er vedtaget, og set på hvorvidt vores medlemmer ville få gavn af disse. Desværre bevirker de arbejdsvilkår freelancerens arbejder under, at musikerne for det meste falder udenfor de kriterier, som er sat op for de fleste hjælpepakker.

Anders Laursen har brugt megen tid på at forklare netop dette forhold overfor politikerne ligesom vi som forbund har måtte understrege, at musikere og øvrige kulturarbejdere ikke skal have dårligere løsninger med stramme økonomiske be- og afgrænsninger, når dette ikke er tilfældet for hjælpepakkerne til de øvrige grupper og virksomheder på arbejdsmarked. Det er et omfattende arbejde DMF har udført og forbundet har, til trods for at medarbejderne hovedsageligt arbejder hjemmefra, haft yderst travlt med dette.

Der er med andre ord foretaget et solidt politisk arbejde, som har banet vejen for fornuftige økonomiske løsninger for musikerne. Godt gået.

Kongressen 2020

Hvis det er blevet tilladt at mødes igen i større forsamlinger, så afholder DMF Kongres sidst i august måned. Forbundsformand Anders Laursen takker af efter rigtig mange succesfulde år i spidsen for Dansk Musiker Forbund.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at kandidater til formandskabet og Hovedbestyrelsen kan melde sig til sekretariatet i DMF. De vil blive offentliggjort senere, og få mulighed for at fortælle om dem selv på en dertil indrettet platform. Det vil jf. Love for DMF, selvfølgelig fortsat være muligt at opstille på selve kongressen, men der bliver altså også mulighed for at melde sit kandidatur forinden.

Min opfordring til alle skal være at deltage konstruktivt i processen, så vi kan gå styrket ud af kongressen med en stærk ledelse og et stærkt forbund, der forstår musikerne og musikeres problemstillinger, og derfor kan arbejde for alle musikeres interesser.