Kære Musikere, det er nu der er Generalforsamling!

Generalforsamlingen i år bliver en af de vigtigste i afdelingens historie. Det skyldes den alvorlige krise, som Kulturlivet og vores arbejdsmarked er havnet i efter mere end et halvt år med Covid 19.

Og vigtigt, fordi vi skal vælge den nye ledelse i DMF, som skal lede os igennem krisen og sikre dig et arbejdsliv fremover. Så Generalforsamlingen kan ikke blive mere vigtigt.

Alvoren for kulturlivet – alvoren for dig

Bedst som vi begyndte at se lys forude, restriktionerne blev gradvist ophævet, og vi begyndte at se frem til en bedring i forhold til åbning af vores kulturinstitutioner, spillesteder og musikliv, så er smitten steget og restriktionerne blevet gradvist genindført. Åbningen af kulturinstitutioner og spillesteder, er sat på stand by. De kæmper for overlevelse og for at undgå konkurs.

Konsekvensen for vores musikere, ikke mindst vores mange freelancemusikere er, at de mange aflyste jobs, de manglende koncerter, de manglende festivaler og ikke mindst det manglende publikum, betyder manglende - eller overhoved ingen indtjening for rigtig mange. Og så bliver det en alvorlig sag i forhold til at kunne betale sine regninger, forsørge sin familie og i det hele taget overleve som musiker.

I Dansk Musiker Forbund har vi i det sidste halve år kæmpet for bedre kompensationspakker til musikerne, økonomisk støtte til lønninger og Orkestrene samt en fornuftig genåbning af kulturlivet. Det politiske arbejde er gjort og det er lykkedes, fordi vi stod sammen, arbejdede med stor omhu og intelligens, og fordi vi benyttede det politiske netværk, som vi har bygget op over mange år. Med andre ord, politikerne lyttede til Dansk Musiker Forbund fordi vi var og er troværdige.

Troværdighed og tillid er baseret på stor erfaring og grundigt arbejde igennem mange år, men også viljen til at analysere korrekt og gribe de muligheder, som er politisk mulige. Hvis DMF skal bevare mulighederne for at præge politikerne, så de fremover lytter til vores løsninger, så må vi stå sammen og vores budskaber skal være klare. For lige om lidt, så skal hele den kæmperegning, som Coronapakkerne samlet har genereret, betales. Hullet i Statskassen skal stoppes hvilket vil kunne ses på Finansloven. Så DMF får meget travlt efter den kommende Kongres i november. 

  • Vi skal sikre vores spillesteder, vores orkestre, teatre og festivaler, at de kan overleve i de kommende år.
  • V skal sikre arbejdsmarked for vores rytmiske og klassiske freelancere og der skal skabes ordentlige lønforhold på det rytmiske arbejdsmarked.
  • Vores orkester institutioner står overfor overenskomstfornyelse, og der skal forhandles nye rammeaftaler for landsdelsorkestre og konservatorier.

Fornyelse i Dansk Musiker Forbund er vigtig. Det er lige så vigtigt, at fornyelsen er baseret på Viden og erfaring.

Lad os stå sammen og skabe de bedste rammer for vores medlemmer, således at DMF fortsat kan agere og være den stærkeste kunstnerorganisation i Danmark.

Mød op på DMF Københavns Generalforsamling og deltag aktivt. Sådan holder vi sammen.