Indkaldelse

DMF Københavns Generalforsamling 2018

Tid
Søndag den 6. maj 2018

Kl. 17:00:  Velkomst - Jubilarer og Ildsjælspris
Kl. 18:00:  Generalforsamlingens officielle del starter

Sted
Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed
  3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
  7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
  8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
  9. Eventuelt

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Morten Højring, genopstiller ikke som næstformand
Jesper Løvdal                       
Ellen Karberg
Per Lund Madsen
Sune Wedam

Følgende suppleanter er på valg:

Henrik Jansberg
Daniel Engholt Carlsen
Kaspar Parby Vig
Anne Eltard

 

Særlig invitation, beretning og regnskab udsendes særskilt til afdelingens medlemmer senest den 22. april 2018.

Læs referater fra tidligere generalforsamliger her.