KMO Generalforsamling 2020

DMF Københavns Generalforsamling 2020

Søndag den 3. maj 2020 i København

Kl. 16:00: Velkomst - Hædring af jubilarer og Årets Ildsjælspris
Kl. 17:00: Generalforsamlingens officielle del starter

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om afdelingens virksomhed

 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse

 4. Indkomne forslag

 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)

 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)

 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)

 8. Dansk Musiker Forbunds kongres i 2020

  a) Formandens redegørelse for den kommende DMF kongres
  b) Valg af delegerede og suppleanter til DMF kongressen
  c) Eventuelt vedrørende kongressen

 9. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer

 10. Eventuelt