Nanna, Sekretariatschef i Dansk Musiker Forbund, forklarer de 300 delegerede på den 4.internationale Orkester Konference i Montreal, om hvorledes musikeres ophavsretslige krav forvaltes i Danmark og i de danske orkestre.

USA adskiller sig fra det meste af den øvrige verden, da musikene i USA, ikke har ophavsret, da der er tradition for, at ejere køber den 'samlede pakke', når de ansætter musikere i orkestrene, og kompeseres økonomiski kontrakten.

FIM Kongressen har stor fokus på musikernes rettigheder, da mange orkestre oplever vanskelige økonomiske tider. Derfor er det vigtigt, at sikre at økonomiske og ophavsretlige rettigheder sikres fremover.

Dagens næste emne, hvor Anders Laursen er moderator, handler om fagforeningens fremtidige arbejde med at sikre bevarelsen af orkestrene.FIM Ophavsretpanel

Landsdelsorkestrene vest for Storebælt sikres en stabil økonomi.

Det sker på bekostning af Copenhagen Phil!

Kulturminister Mette Bock siger:
”For mig er det vigtigt, at alle danskere har adgang til klassisk musik af høj kvalitet. Det kræver, at vi flytter ressourcer fra hovedstaden og Sjælland til Fyn og Jylland. Helt konkret bliver der flyttet 7,8 mio. kr. fra Copenhagen Phil til de fire landsdelsorkestre vest for Storebælt. Det er en hårdt tiltrængt omprioritering. Borgere i hovedstadsområdet har en nem adgang til kulturtilbuddene, herunder den klassiske musik. I resten af Danmark er tilgængeligheden ikke så god. Derfor må vi omprioritere. 

Når vi rykker ved bevillingerne på orkesterområdet, er det for kulturens og borgernes skyld – ikke for institutionernes. Det hele handler nemlig om at skabe de bedst mulige vilkår for, at danskerne kan opleve levende, symfonisk musik i hele landet.”

Omprioriteringen kommer til at ske gradvis over fire år fra 2018 til 2021, hvor de fire orkestre vest for Storebælt tilsammen vil modtage 2 mio.kr. i 2018 stigende til 7,8 mio. i 2021 kr. fra Copenhagen Phil. Samtidig skal der arbejdes med strategi og udvikling af såvel landsdelsorkestrene som basis-ensemblerne i de kommende år med henblik på tættere samarbejde, talentudvikling og bedre kontakt til bl.a. børn og unge i hele landet. 

Orkestrenes udviklingsmuligheder til debat 
Kulturminister Mette Bock deltager fredag d. 21. april i en konference på Hotel Park i Middelfart for hele det danske orkestermiljø. Her vil der være fokus på, hvordan orkestermusikken kan bringes godt ind i fremtiden gennem bl.a. etablering af partnerskaber, nye finansieringskilder samt tiltrækning af nye målgrupper. 

Herefter vil ministeren indlede en dialogrunde med hvert af de fem landsdelsorkestre for at sikre sig, at omprioriteringen kommer til at spille sammen med orkestrenes egne tanker og ideer om bl.a. styrkelse af indsatsen over for børn og unge, nye samarbejdsrelationer og talentudvikling. Sideløbende drøftes sagen med partierne i Folketinget med henblik på at effektuere omprioriteringen allerede fra og med finansloven for 2018.

Kilde: Kulturministeriet

KLANG - Copenhagen Avantgarde Music Festival 2017 løber af stablen 25. maj-5. juni, og søger frivillige. Støt op om en af Københavns fede festivaler!

Operaen

Det Kgl. Teater har udnævnt John Fulljames som Det Kgl. Teaters nye Operachef. John Fulljames har arbejdet som instruktør på små og mellemstore scener og har været med til at stifte London kompagniet 'The Operra Group'. Han kender maskinrummet indefra, og har et stort kendskab til alt, hvad der foregår og er vigtigt, for at få et operahus og en forestilling til at virke.