Bestyrelsesmedlemmer

Jesper Løvdal

Jeg er saxofonist og har igennem de 20 år jeg har været medlem af DMF spillet og udgivet både min egen musik, og været musiker for så godt som alle eksistrende orkesterformater. Popbands, klassiske ensembler, big bands, teater og avantgardejazz orkestre.
Jeg har lagt meget arbejde i genreorganisationen JazzDanmark som jeg nu er formand for, og derfra kender jeg det politiske landskab. Det vil sige hvem der er organiseret hvor, hvordan dansk kulturstøtte fungerer og hvordan der samarbejdes. Jeg stillede op til KMOs bestyrelse fordi jeg mener at det kan og skal bruges her, hvor der i den nære fremtid skal tænkes nyt for at opretholde den centrale rolle som vores DMF har i dansk musikliv.