Bestyrelsesmedlemmer

Daniel Engholt Carlsen

Født i 1993. Studerer Music Management på Rytmiske Musikkonservatorium i København.