Bestyrelsesmedlemmer

Anne Kristine Lauritzen

(Født 1970) Jeg hedder Anne Kristine Lauritzen også kaldet AK. 
Siden 2007 har jeg været ansat på Det Kongelige Teater som forestillingsleder. Her har jeg har tæt kontakt både med Det Kongelige Kapel, solister, kor og freelance musikere, når de er i huset. Mine kollegaer i branchen beskriver mig som dedikeret, loyal og yderst respekteret.

Jeg er oprindeligt uddannet musik og idrætslærer og har været Højskolelærer i 12 år, undervist i musiske og kreativefag.

Har igennem mit arbejdsliv nuværende og tidligere siddet med i bestyrelser. Både som formand, næstformand og som menigt medlem. 
Jeg er selv udøvende jazzsanger. Er kapelmester i 'AK and All That Jazz' siden 2007.
Fra 2016 har jeg været jazzbooker på Drop Inn og ligeledes fungeret som musikkonsulent for ejeren af spillestedet.   

Jeg har i min tid på Det Kongelige Teater involveret mig i Arbejdsmiljø, Trivsel, overenskomstdebatten og har en stor interesse for arbejdet omkring musikere på faste arbejdspladser og på spillesteder.  Dette har medvirket til, at jeg har en bred forankring og et stort netværk i både den rytmiske og klassiske verden både indland og udland.

Jeg vil som bestyrelsesmedlem i DMF København, gerne kæmpe for, at flest mulige spillesteder kan bestå, så flest mulige musikere kan have et job i fremtiden.

Jeg mener, at det er utroligt vigtigt at have en god dialog med Københavns Kommune og staten vedr. kulturstøttekronerne og der skal følges op på dette. Fokus skal være på musikerne og de oplevelser, som skal skabes for publikum, med det mål, at vi skal bevare flest mulige musikere på lønningslisterne. 

Jeg blev valg som delegeret og til bestyrelsen for DMF Københav på baggrund af min organisatoriske erfaring samt erfaring fra flere bestyrelser. Dette tilsat min brede kendskab til branchen og snart 20 år som professionel musiker og kapelmester betyder, at jeg kan bidrage og tilføre værdi i arbejdet for DMF