Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Tid

Søndag den 28. april 2019

15:30:          Dørene åbnes
16.00-16.30: Paneldebat om jazzmiljøets vilkår i København
16.30-17.00: Jubilæumspriser 
17.00-19.00: Generalforsamling
19.00-21.00: Mad & Jazz Jam

Sted
Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed
  3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til formand - ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jf. § 12)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jf. § 14)
  7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
  8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
  9. Eventuelt

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formand Michael Justesen - genopstiller
Carsten Smith-Nielsen - genopstiller
Sara Nigard Rosendal - genopstiller
Ellen Karberg - genopstiller ikke

Følgende suppleanter er på valg:

Kaspar Parby Vig - genopstiller
Henrik Jansberg - genopstiller
Karsten Bagge - genopstiller
Daniel Engholt Carlsen - genopstiller

 

Vi vil gerne være sikre på, at vi laver mad nok til at mætte alle munde, så meld dig til eventet på Facebook.

 

Særlig invitation, beretning og regnskab udsendes særskilt til afdelingens medlemmer senest den 14. april 2019.

 

Læs referater fra tidligere generalforsamliger her.