Valgprocedurer

Valg- og Opstillingsprocedurer

Nye procedurer for opstilling til bestyrelsesposter

og afvikling af valg i DMF København

Procedurerne for opstilling til bestyrelsesposter og valg som delegeret til Kongressen:

 • Alle medlemmer af DMF København kan stille op til ledige bestyrelsesposter i foreningen.
 • Opstilling kan ske før generalforsamlingen og helt frem til dirigenten på generalforsamlingen under behandling af det enkelte punkt på dagsordenen lukker for opstilling.
 • Opstilling kræver, at mindst et andet medlem opstiller en som kandidat, og at man personligt bekræfter dette overfor administrationen eller dirigenten. Det kan ske pr. e-mail til DMF København.
 • Man behøver således ikke selv at være til stede under generalforsamlingen for at kunne modtage valg, men man skal bekræfte, at man gerne vil stille op.

Det vil sige: Inden hver valghandling spørger dirigenten, om der er nogen, som gerne vil opstille en kandidat til den pågældende post. Er det tilfældet, spørger dirigenten den foreslåede kandidat, om vedkommende er villig til at modtage valg eller kontrollerer om den pågældende på anden måde har tilkendegivet at ville modtage valg. Er vedkommende villig til at modtage valg, vil kandidaten blive skrevet på kandidatlisten.

VIGTIGT: NY Procedure for valghandlingerne. Online og elektronisk afstemning:

 • Alle medlemmer af DMF København har stemmeret til afdelingens generalforsamling.
 • Som noget nyt afgives stemme elektronisk. Under generalforsamlingen modtager de medlemmer, der er tilmeldt eller mødt op, en e-mail med et link til stemmesedlen.
  I princippet er det helt som sædvanligt, hvor der uddeles en stemmeseddel på papir, men i stedet for at få papir, får du en e-mail med et link.
 • For at du kan få en e-mail og deltage i afstemningen skal du registreres. Ved registreringen skal du bruge NemID og din mailadresse. Læs mere herom nedenfor. Det lyder lidt besværligt, men det er meget nemt.
 • Under GF skal du have adgang til en e-mail på smartphone eller computer. Det gælder både hvis du stemmer hjemmefra eller hvis du møder op til GF.
 • Der vil senere tilgå alle medlemmer yderligere og præcise informationer om hvorledes dette gennemføres, således at ingen er i tvivl. Og det vil være muligt at indhente telefonisk vejledning gennem afdelingen.
 • Afgivelse af stemme sker hver gang elektronisk via den e-mail, som du modtager ved hver valghandling på din smartphone eller din computer. Du kan kun stemme i det tidsrum, hvor dirigenten har sat valghandlingen i gang, og indtil dirigenten stopper valghandlingen.
 • Der vil være opstillede computere i salen, hvor du kan stemme. Vær opmærksom på, at det kræver at du logger dig ind med dit NemID, som derfor skal medbringes. Du kan få hjælp i lokalet

For at den elektroniske stemmeseddel er gyldig

 • må der maksimalt sættes kryds ved det antal navne, der er ledige pladser til.
 • Ved valg, hvor flere skal vælges (eksempelvis medlemmer af bestyrelsen), sker det i en valghandling med én stemmeseddel.
 • Der kan IKKE stemmes ved Fuldmagt.