Copenhagen Phil

Derfor er Copenhagen Phil en nødvendighed

Navn: Rasmus Nørby

Titel: Brachist i Copenhagen Phil

Kommentar til kulturminister Mette Bocks udtalelser om at Copenhagen Phil skal have ændret struktur, som del af en større omfordeling

Først og fremmest synes jeg, det er beklageligt og ærgerligt, at Copenhagen Phil, hele Sjællands Symfoniorkester, er havnet i et symbolpolitisk spil om udflytning af arbejdspladser og beskæring af DR. Dernæst ærgrer det mig, at kulturministeren og Dansk Folkeparti har været i stand til at splitte hele det danske orkestermiljø med deres luftige løfter om omfordelinger mellem landsdelene.

Frem til kommunalreformen i 2007 var Copenhagen Phil det landsdelsorkester, der modtog den laveste statslige støtte. Hovedparten af midlerne finansierede de sjællandske amter samt Tivoli. Det er disse midler (oprindelige loktilskud) betalt af skatteydere på Sjælland og Lolland-Falster, der tænkes omfordelt til orkestre på Fyn og i Jylland. Er dette i overensstemmelse med musiklovens hensigt?

Gennem de seneste 10 år er Copenhagen Phil løbende blevet pålagt nye opgaver og tiltag, alt efter hvad skiftende kulturministre har prioriteret. Der har været en løbende beskæring af orkestrets driftstilskud, som har gjort det nødvendigt at finde nye finansieringskilder.

Copenhagen Phil har selv påtaget sig ansvar for at øge egenfinansieringen og udvikle nye formater, der i højere grad kan skabe en forankring i hele landsdelen. Disse nye formater har ikke været formelle krav i vores rammeaftale, men været oplagte skridt for orkestret at tage. Vores store opgaveportefølje omfatter bl.a.: Vækstlags-samarbejde med DKDM, formidling for børn og unge med Musik På Tværs og Musik Med Mere. Vores 60-minutes festival, der laves i samarbejde med den rytmiske scene, og teaterkoncerter (bl.a. Ildfuglen på Republique) og selvfølgelig vores andre mere eller mindre traditionelle koncertformater, som vi spiller både i København, på Sjælland og Lolland-Falster.

Det er disse forskellige måder at opleve et symfoniorkester og dets musikere på, samt orkestrets innovative styrker, jeg vurderer ikke kan dækkes af andre aktører og vil være savnet af borgere på hele Sjælland og i København, hvis man beslutter at nedlægge Copenhagen Phil.