Militærmusikken udsat for social dumping

 

Forhandlingerne for militærmusikerne brudt sammen - mulig konflikt nærmer sig!

Forhandlingerne om ansættelse af musikere i de militære musikkorps er brudt sammen. DMF betegner situationen som helt uacceptabel.

Siden forsvaret i 2010 ophørte med at fastansætte musikere på tjenestemandsvilkår, har der været ført forhandlinger om et nyt kollektivt ansættelsesgrundlag. Ingen stillinger er blevet fast besat siden, og de ledige stillinger hober sig nu op. På landsplan er der 11 ubesatte stillinger

Uacceptabel situation

Forsvarets Personeltjeneste (FPT) har imidlertid nu meddelt organisationerne (CO10, FMF og DMF), at de anser forhandlingerne for afsluttet uden resultat.

Der er således stadig ikke aftalt et ansættelsesgrundlag for kommende musikere i forsvaret. ”Det er en helt uacceptabel situation,” mener Steen Jørgensen, der repræsenterer DMF’s medlemmer i forhandlingerne.

”Forsvaret har allerede ensidigt fjernet tjenestemandsansættelsen og den hidtil gældende pligtige afgangsalder på 60 år. Dette vil under alle omstændigheder i sig selv stille kommende musikere ringere,” forklarer Steen Jørgensen.

Ringere lønsystem oven i hatten

”At Forsvarets Personeltjeneste nu oveni købet vil bruge lejligheden til at etablere et betydeligt ringere lønsystem for især kommende musikere er for meget,” siger Steen Jørgensen. Da det nuværende lønsystem blev etableret, skete forarbejdet i et omfangsrigt udvalgsarbejde med Forsvarsministeriet. Dette lønsystem sikrede på daværende tidspunkt sammenhæng med både andre musiker-lønsystemer og forsvarets officerssystem.

Tilbud uden sammenhæng

Det tilbud, FPT fremsatte til sidst i forhandlingerne, havde desværre ingen sammenhæng. Hverken til andre nuværende musiker-lønsystemer, eller til den officersgruppe, som musikerne hidtil har været sammenlignet med. FPT har ydermere ikke ønsket at redegøre for, hvorfor man nu vil stille musikerne ringere end begge tidligere sammenlignelige grupper, men hårdt presset er ordet besparelser blevet brugt flere gange.

Dansk Musiker Forbund opfordrer derfor nu forsvarets ansvarlige ledere til at komme på banen, så forhandlingerne kan genoptages på et mere afklaret og realistisk grundlag.