Der er indgået ny Overenskomst og Organisationsaftale

Der er indgået ny organisationsaftale for de musikere, som ansættes fremadrettet i Forsvarets Musikkorps.
Samtidig er overenskomsten for de allerede ansatte musikere blevet fornyet, således at der igen er ordentlige arbejdsforhold.

Lønforløbet i den nye Organisationsaftale er væsentlig kortere, og dermed bliver det attraktivt for nye unge musikere, at søge job i forsvarets orkestre.

Aftalerne kan ses på denne hjemmeside under punkterne Organisationsaftale og Rådigheds- og Genetillæg.