På grund af Covid-19-situationen, har DMF Københavns bestyrelse besluttet at udskyde afdelingens generalforsamling til søndag d. 20. juni kl. 16:00 i København.

Nærmere information om sted, valgprocedurer, mm. opdateres løbende her på siden.
 
Se kandidaterne til bestyrelsen her.
 

 
Tid
Søndag den 20. juni 2021
Kl. 15:00: Velkomst
Kl. 16:00: Generalforsamlingens officielle del starter

Sted
Meldes ud senere. 

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
 7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
 8. Dansk Musiker Forbunds årsmøde 2021 
  a) Formandens redegørelse for det kommende årsmøde 
  b) Valg af delegerede og suppleanter til årsmødet 
  c) Eventuelt vedrørende årsmødet 
 9. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
 10. Eventuelt
Valg til bestyrelsen

Her kan du finde en liste over kandidater til DMF Københavns bestyrelse i forbindelse med Generalforsamlingen d. 20. juni 2021

Listen opdateres i takt med at nye kandidater melder sig på banen. 

Det nyeste nummer af MUSIKKEN sætter fokus på nye muligheder i en historisk og vanskelig tid.

Du kan læse MUSIKKEN lige her.

Dansk Musiker Forbunds pulje til musikfremmende projekter i forbindelse med corona-krisen har været et stort tilløbsstykke og puljen er nu opbrugt. Det er derfor ikke længere muligt at søge puljen.

Se med klokken 17 når kvarteten Turbovokaler optræder til DMF Københavns's 2. streamingkoncert i en længere række. 

 

Korforbundet trådte for nyligt ind i DMF og vi byder dem varmt velkommen!