Bestyrelsesmedlemmer

Michael Justesen, Formand

Har været tillidsmand i de sidste 30 år. Har gennemført mere end 1 års samlet tillidsmands- og lederuddannelse med omfattende forhandlingserfaring.

Har været formand i DMF København siden 1996 og er formand for Foreningen af Musikere i Forsvaret. Medlem af DMF’s hovedbestyrelse og forretningsudvalget siden kongressen i 1996.

Jeg har igennem årene arbejdet på at forbedre de løn- og arbejdsmæssige forhold for vores medlemmer samt deltaget aktivt i udviklingen af DMF, som den førende organisation, der præger arbejdsmarkedspolitikken og kulturlivet set i forhold til organisationer og samfund.

I den forbindelse er det vigtigt at udvikle et innovativt bestyrelsesarbejde, hvor en positiv og fagpolitiske udvikling, sikres ved at give råderum og mulighed for bestyrelsen til at fremme ideer og projekter, der er til gavn for medlemmerne.

I Hovedbestyrelsen har jeg stor fokus på den meget spændende og kommende generationsfornyelse, der skal udvikle og viderebringe nye stærke fagpolitikere i DMF. De skal forhåbentlig være med til at sikre musikernes interesser og vilkår i de næste mange år.

Selv er jeg uddannet som hornist. Mangeårig freelance musiker i de fleste danske symfoniorkestre, Tivolis harmoniorkester og de københavnske musikteatre. Jeg spiller i Den Kgl. Livgardes Musikkorps og jeg har tidligere været ansat som Kapelregissør på Det Kgl. Teater.

Jesper Løvdal, Næstformand

Jeg har som saxofonist, igennem medlemskab af DMF siden 1997, spillet og udgivet både min egen musik, og været musiker for så godt som alle eksistrende orkesterformater. Popbands, klassiske ensembler, big bands, på teatre og avantgardejazz orkestre. 

Mit bestyrelsesarbejde startede i genreorganisationen JazzDanmark som jeg var formand for i 8 år og fra Københavns Kommunes Musikudvalg og jeg har der opbygget kendskabet til hele det politiske univers.
 
I juni 2020 blev jeg valgt ind i Gramex's bestyrelse og jeg er formand for Ben Websters Fond.  
 
Som næstformand i DMF  har jeg den fornemme rolle at få ikke blot mine egne, men hele bestyrelsens ideer til at blomstre. Der skal lægges et dagligt arbejde i få både formandskabets og bestyrelsens visioner virkeliggjort og finde løsninger som hele DMF kan bakke op om. Ærlighed og habilitet er hjørnestene i næstformandsarbejdet, hvor jeg tror på at ansvar og respekt får ideer og engagement til at trives. 
 
I KMO’s bestyrelse bruger vi en høj grad af udvalgsarbejde, der udnytter vores forskellige kompetencer og interesser. Tilliden til udvalgene og deres beslutninger mener jeg er essentiel for at både demokratiet og virkelysten i bestyrelsen kan blomstre. 
 
Jeg stillede op til KMOs bestyrelse for at være med i den fremtid, hvor der skal tænkes nyt for at opretholde den centrale rolle som DMF har i dansk musikliv.

Thomas Sandberg

Slagtøjssolist, sanger, performer, programmør, komponist m.m.
Uddannet solist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og autodidakt som skuespiller og performer. Diplom i Kunst- og Kulturledelse.

Kulturens institutioner, orkestre, spillesteder og freelancemusikere er over en bred genremæssig palet truet i disse år, så fag- og kulturpolitisk handlekraft og strategisk tænkning er påkrævet. Jeg går ind for at samle alle de gode stemmer og kompetencer, der er til stede i DMF og rette dem konstruktivt mod de samfundsmæssige udfordringer, vi kigger ind i.

Samarbejde og diversitet er vigtige pejlemærker for mig - ladet med både erfaring og nytænkning. Jeg har som freelancemusiker i 30 år bevæget mig i de fleste genrer og har også haft min gang i orkestre, ensembler og teatre. Jeg har spillet for både børn og voksne over hele verden og har i mit virke altid forsøgt at nedbryde grænser mellem genrer og kunstformer for at skabe nyt.

Jeg har stor kulturpolitisk erfaring via bl.a. medlemskab af Statens Kunstråd Musikudvalg og har ligeledes fagpolitisk erfaring fra DMF i forbindelse med bl.a. overenskomstforhandlinger med LMS. Jeg modtog DMF’s tillidsmandspris Årets Walde i 2019. Læs mere på www.thomassandberg.dk

Mai Seidelin Nørby

Mai SeidelinMai SeidelinFødt 1977. Sanger og sangskriver. Uddannet på Konservatoriet i Amsterdam og på Musikhøjskolen i Oslo.

Bandleder, sangskriver og forsanger i flere grupper bl.a. Mai Seidelin Group og Mais Uma. Bevæger sig primært i genrerne Jazz og Brazil. Har i perioder turnéret massivt i både ind- og udland og har markeret sig som musikentreprenør, som initiativtager til musikevents og festivaler. Har været en aktiv musikunderviser i mange år.

Mais’ vision i DMF´s bestyrelsesarbejdet er, at arbejde for en bæredygtig musikbranche, hvor musikerne får en fair løn og gode arbejdsvilkår. Det betyder, at det skal være muligt som musiker, at have et godt arbejdsliv gennem alle livets faser, og uanset om man er rytmisk, klassisk, solist, orkestermusiker, komponist eller underviser. Brænder desuden for at øge bevidstheden i samfundet om værdien af kunst og kultur. 

Sara Nigard Rosendal

Født i 1990. Uddannet i klassisk slagtøj fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Malmö. Sara spiller i forskellige sammenhænge og er især aktiv i soundkollektivet We like We (www.welikewe.com). I bestyrelsen vil Sara blandt andet arbejde for at optimere kommunikation, rådgivning og medlemstjenester, så DMF kan være en moderne fagforening i en spirende do it yourself kultur.  

Henrik Jansberg

Født 1977. Violinist. Uddannet i folkemusik på SDMK. Spiller med egen musik i bandet Jansberg og med dueon Jansberg & Zeeberg. Har udgivet 3 prisbelønnede albums i eget navn. Underviser i violin og sammenspil på Køge og Stevns musikskoler. Er TR (tillidsrepræsentant) i Køge og AMR (arbejdsmiljørepræsentant) i Stevns.
Henrik er i perioden 2013-2017 udpeget som fagperson til SKPM (Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik)
Vi skal forstå den virkelighed vores nuværende og kommende medlemmer har som musikere og kunne yde den support de efterspørger.
Det er vigtigt at vi er et forbund der formidler musikpolitik og er toneangivende i den offentlige debatten om musikkens vilkår og position i samfundet.
DMF skal også sætte fokus på mangfoldighed, både på det musikalske plan og blandt vores medlemmer.

Karsten Bagge

Født i 1971. Jeg er trommeslager/komponist. Er aktiv i mange forskellige musikalske sammenhænge, især på den danske jazzscene og har igennem tiden været fast medlem af grupper under ledelse af bl.a. Jørgen Emborg, Thomas Clausen, Bob Rockwell, Kristian Jørgensen, Pernille Bevort o.m.a.

Har også i de senere år taget rollen på mig som komponist og kapelmester med flere albums i eget navn.
Jeg er også en erfaren underviser, især på MGK og konservatorieniveau, de seneste 9 år med fast stilling på MGK Sjælland. Det er denne erfaring jeg nu tager med mig ind i det faglige arbejde i DMF/Københavnsbestyrelsen, hvor især forholdene for freelance musikere, og en hands-on forståelse for det kludetæppe af indtægtskilder, der typisk skal til for at klare dagen og vejen, er mine mærkesager. 
Dertil kommer en helt overordnet interesse i at kæmpe for kunstens, og for mig især musikkens, vilkår og vigtige rolle i samfundet.

Anne Eltard

Violinist, vokalist og komponist, autodidakt. Født i 1960, medlem af DMF siden 1982.
Spiller i mange forskellige konstellationer og genrer, turnéer i ind- og udland, med alt fra solooptræden til store ensembler. Har undervist i mere end 30 år, været spillestedsleder, arrangeret festivaler og arbejdet i forskellige organisationer. Sidder i DJBFA’s bestyrelse.
Som fagforbund, skal DMF være dagsordensættende og skabe politisk opmærksomhed og forståelse for musikeres vilkår. DMF Kbh. spænder over en divers medlemsskare og skal være et aktiv, for den enkelte musiker.
Respekt, transparens og åbne demokratiske processer skal være kernen i det organisatorisk arbejde. Det er livsvigtigt for DMF’s fremtid, at vi kan rumme uenigheder og favne bredt, hvis vi som forbund, skal formå at vokse ind i det 21. århundrede, med de udfordringer det bringer med sig.

Benjamin Aggerbæk

Født i 1980. Singer-songwriter. Formand for DMF Københavns Ungdomsudvalg og afdelingens sangskriverudvalg. Er bindeleddet og inspiratoren i forhold til afdelingens mange tiltag over for vores unge musikere. Gennemfører hvert år en række arrangementer målrettet unge medlemmer. Står hvert år i spidsen for sangskriverugen Songwriters Summit i Berlin.

Nina Ulf Jørgensen

Gennem mere end 20 år har jeg arbejdet professionelt på mange arenaer i dansk musikliv.  Jeg har et stort netværk i både den klassiske og den rytmiske verden og et godt kendskab til både børn og voksne, amatører og professionelle - og ikke mindst stor viden om vores musikuddannelser. 

Jeg har været medlem af Dansk Musiker Forbund i knap 15 år, men spiller ikke længere selv, da mange andre gør det meget bedre end mig. I stedet arbejder jeg kontinuerligt for at skabe stabile og stærke rammer, som kunsten og musikken kan blomstre i. 

Mine mange år som generalsekretær i landsorganisationen for de danske musikskoler, DAMUSA, har givet mig erfaring med det politiske arbejde på musik- og kulturområdet og styrket min relation til mange organisationer i musiklivet. En af mine sidste bedrifter som generalsekretær var, som optakt til forhandlingerne om musikhandlingsplanen, at samle alle involverede musikorganisationer til et dialogmøde forud for et møde med den daværende kulturminister. 

Mit musikpolitiske ståsted er: #viharkunétmusikliv. Det skal vi værne om og forstå, at hele branchen er et økosystem, hvor ændringer og påvirkninger ét sted kan give genlyd mange andre steder. 

Jeg fungerer pt. som konsulent for flere institutioner og sidder i bestyrelserne for bl.a. Musik & Ungdom og Sangcenter København. 

Anne Kristine Lauritzen

(Født 1970) Jeg hedder Anne Kristine Lauritzen også kaldet AK. 
Siden 2007 har jeg været ansat på Det Kongelige Teater som forestillingsleder. Her har jeg har tæt kontakt både med Det Kongelige Kapel, solister, kor og freelance musikere, når de er i huset. Mine kollegaer i branchen beskriver mig som dedikeret, loyal og yderst respekteret.

Jeg er oprindeligt uddannet musik og idrætslærer og har været Højskolelærer i 12 år, undervist i musiske og kreativefag.

Har igennem mit arbejdsliv nuværende og tidligere siddet med i bestyrelser. Både som formand, næstformand og som menigt medlem. 
Jeg er selv udøvende jazzsanger. Er kapelmester i 'AK and All That Jazz' siden 2007.
Fra 2016 har jeg været jazzbooker på Drop Inn og ligeledes fungeret som musikkonsulent for ejeren af spillestedet.   

Jeg har i min tid på Det Kongelige Teater involveret mig i Arbejdsmiljø, Trivsel, overenskomstdebatten og har en stor interesse for arbejdet omkring musikere på faste arbejdspladser og på spillesteder.  Dette har medvirket til, at jeg har en bred forankring og et stort netværk i både den rytmiske og klassiske verden både indland og udland.

Jeg vil som bestyrelsesmedlem i DMF København, gerne kæmpe for, at flest mulige spillesteder kan bestå, så flest mulige musikere kan have et job i fremtiden.

Jeg mener, at det er utroligt vigtigt at have en god dialog med Københavns Kommune og staten vedr. kulturstøttekronerne og der skal følges op på dette. Fokus skal være på musikerne og de oplevelser, som skal skabes for publikum, med det mål, at vi skal bevare flest mulige musikere på lønningslisterne. 

Jeg blev valg som delegeret og til bestyrelsen for DMF Københav på baggrund af min organisatoriske erfaring samt erfaring fra flere bestyrelser. Dette tilsat min brede kendskab til branchen og snart 20 år som professionel musiker og kapelmester betyder, at jeg kan bidrage og tilføre værdi i arbejdet for DMF

Jakob Knudsen Pedersen

Født 1986. Uddannet sanger fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Fastansat i DR KoncertKoret og med freelanceengagementer i ind- og udland. Formand for Korsangernes Fællesråd og senest formand for Dansk Korforbund ved sammenlægningen mellem Dansk Korforbund og Dansk Musiker Forbund i 2020.
Beskikket af Kulturministeren til Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for grammofonplader m.v. efter indstilling af Fællesrådet for udøvende kunstnere som repræsentant for de udøvende kunstnere i perioden 2020-23.

Som repræsentant for de professionelle korsangerne, et nyt fagområde i DMF, er det min særlige opgave at sætte fokus på de udfordringer, der er for korsangerne.
Forholdene for de overenskomstansatte sangere er langt ringere end vores kolleger i eksempelvis symfoniorkestrene, og det skal vi have rettet op på. Endvidere skal vi have stoppet udhulingen af overenskomsterne. Det skal også fremadrettet være attraktivt at arbejde under en dansk overenskomst.

Vi skal have styrket forholdene for alle vores freelancere, og deres vilkår skal have et betydeligt løft. Vi har brug for et levende musikliv med alle vores freelancere, og de fastansatte kor og orkestre er afhængige af, at der er et velfungerende freelancemiljø at rekruttere fra.

I den næste periode kommer udfordringerne ifm. Corona-pandemien naturlig nok til at fylde rigtig meget. Her er det vores opgave hele tiden at være på forkant og håndtere de udfordringer, der kommer. Vi skal fortsat have fokus på gode og bæredygtige løsninger, der kan hjælpe musikerne gennem krisen. Men på et tidspunkt, kommer der også en regning, der skal betales, og her er det vores opgave at sørge for, at hånden bliver holdt under dansk musikliv.

Det, og meget andet, ser jeg frem til at arbejde for sammen med bestyrelsen i DMF Kbh.

Daniel Engholt Carlsen

Født i 1993. Studerer Music Management på Rytmiske Musikkonservatorium i København.