Bestyrelsesmedlemmer

Benjamin Aggerbæk

Født i 1980. Singer-songwriter. Formand for DMF Københavns Ungdomsudvalg og afdelingens sangskriverudvalg. Er bindeleddet og inspiratoren i forhold til afdelingens mange tiltag over for vores unge musikere. Gennemfører hvert år en række arrangementer målrettet unge medlemmer. Står hvert år i spidsen for sangskriverugen Songwriters Summit i Berlin.