Bestyrelsesmedlemmer

Jesper Løvdal, Næstformand

Jeg har som saxofonist, igennem medlemskab af DMF siden 1997, spillet og udgivet både min egen musik, og været musiker for så godt som alle eksistrende orkesterformater. Popbands, klassiske ensembler, big bands, på teatre og avantgardejazz orkestre. 

Mit bestyrelsesarbejde startede i genreorganisationen JazzDanmark som jeg var formand for i 8 år og fra Københavns Kommunes Musikudvalg og jeg har der opbygget kendskabet til hele det politiske univers.
 
I juni 2020 blev jeg valgt ind i Gramex's bestyrelse og jeg er formand for Ben Websters Fond.  
 
Som næstformand i DMF  har jeg den fornemme rolle at få ikke blot mine egne, men hele bestyrelsens ideer til at blomstre. Der skal lægges et dagligt arbejde i få både formandskabets og bestyrelsens visioner virkeliggjort og finde løsninger som hele DMF kan bakke op om. Ærlighed og habilitet er hjørnestene i næstformandsarbejdet, hvor jeg tror på at ansvar og respekt får ideer og engagement til at trives. 
 
I KMO’s bestyrelse bruger vi en høj grad af udvalgsarbejde, der udnytter vores forskellige kompetencer og interesser. Tilliden til udvalgene og deres beslutninger mener jeg er essentiel for at både demokratiet og virkelysten i bestyrelsen kan blomstre. 
 
Jeg stillede op til KMOs bestyrelse for at være med i den fremtid, hvor der skal tænkes nyt for at opretholde den centrale rolle som DMF har i dansk musikliv.