Bestyrelsesmedlemmer

Jakob Knudsen Pedersen

Født 1986. Uddannet sanger fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Fastansat i DR KoncertKoret og med freelanceengagementer i ind- og udland. Formand for Korsangernes Fællesråd og senest formand for Dansk Korforbund ved sammenlægningen mellem Dansk Korforbund og Dansk Musiker Forbund i 2020.
Beskikket af Kulturministeren til Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for grammofonplader m.v. efter indstilling af Fællesrådet for udøvende kunstnere som repræsentant for de udøvende kunstnere i perioden 2020-23.

Som repræsentant for de professionelle korsangerne, et nyt fagområde i DMF, er det min særlige opgave at sætte fokus på de udfordringer, der er for korsangerne.
Forholdene for de overenskomstansatte sangere er langt ringere end vores kolleger i eksempelvis symfoniorkestrene, og det skal vi have rettet op på. Endvidere skal vi have stoppet udhulingen af overenskomsterne. Det skal også fremadrettet være attraktivt at arbejde under en dansk overenskomst.

Vi skal have styrket forholdene for alle vores freelancere, og deres vilkår skal have et betydeligt løft. Vi har brug for et levende musikliv med alle vores freelancere, og de fastansatte kor og orkestre er afhængige af, at der er et velfungerende freelancemiljø at rekruttere fra.

I den næste periode kommer udfordringerne ifm. Corona-pandemien naturlig nok til at fylde rigtig meget. Her er det vores opgave hele tiden at være på forkant og håndtere de udfordringer, der kommer. Vi skal fortsat have fokus på gode og bæredygtige løsninger, der kan hjælpe musikerne gennem krisen. Men på et tidspunkt, kommer der også en regning, der skal betales, og her er det vores opgave at sørge for, at hånden bliver holdt under dansk musikliv.

Det, og meget andet, ser jeg frem til at arbejde for sammen med bestyrelsen i DMF Kbh.