Bestyrelsesmedlemmer

Henrik Jansberg, Formand

Født 1977. Violinist. Uddannet i folkemusik på SDMK. Spiller med egen musik i bandet Jansberg og med dueon Jansberg & Zeeberg. Har udgivet 3 prisbelønnede albums i eget navn. Underviser i violin og sammenspil på Køge og Stevns musikskoler. Er TR (tillidsrepræsentant) i Køge og AMR (arbejdsmiljørepræsentant) i Stevns.
Henrik er i perioden 2013-2017 udpeget som fagperson til SKPM (Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik)
Vi skal forstå den virkelighed vores nuværende og kommende medlemmer har som musikere og kunne yde den support de efterspørger.
Det er vigtigt at vi er et forbund der formidler musikpolitik og er toneangivende i den offentlige debatten om musikkens vilkår og position i samfundet.
DMF skal også sætte fokus på mangfoldighed, både på det musikalske plan og blandt vores medlemmer.