Tidligere modtagere

Årets Tillidsmand 2003: Niels Jørgen Steen

Derudover har du i årevis plejet musikererhvervets interesser ved altid at sætte musikken i centrum og på den måde på længere sigt været med til at sikre den levende musik. Det er heller aldrig kommet dig eller musikken til skade, at du med smittende entusiasme har kunnet videregive din musikglæde igennem flere generationer og ved din annonceringskunst har været med til at sikre den levende musik. Til lykke med prisen Bestyrelsen, DMF København