Tidligere modtagere

Årets Tillidsmand 2002: Per Bundgård

Du er initiativtager og drivkraften bag De Konservatoriestuderendes Landsråd, som på meget kort tid er blevet et stærkt samlingspunkt, som de studerende har tillid til. Det skyldes i høj grad dine personlige evner til at motivere og argumentere for de studerendes sag. Du er også drivkraften bag det store arrangement Bring musikken ud, der holdes den 16. april 2002 over hele landet. Et arrangement som synliggører musikkens betydning for alle i Danmark, store som små. Godt gået Per! Bestyrelsen i Dansk Musiker Forbund - København ønsker dig tillykke med prisen som årets tillidsmand. Bestyrelsen, DMF København