Tidligere modtagere

Årets Tillidsmand 2001: Piet Castillo

I denne periode har orkestret stået overfor flere store udfordringer. I har kæmpet med usikkerhed omkring jeres finansielle grundlag og tilhørsforholdet til Tivoli, og I har arbejdet jer frem til en ny ledelsesstruktur. Du har været formand i den lange fase hvor overgangen fra selvstyre til den ny struktur med musikchef blev udformet, med alt hvad det indebærer af forhandlinger både indadtil og udadtil. I utallige situationer, hvor det ene mere fantasifulde forslag efter det andet kom på banen om, hvad I skulle spille, og hvor orkestret skulle have sin fremtidige virksomhed, har du bevaret roen og arbejdet på at bevare sammenholdet i orkestret. Du har deltaget i kampen for at hente opbakning fra jeres mange forskellige tilskudsgivere, så et samlet bagland kunne markere sig i udformningen af fremtidige økonomiske aftaler. Og samtidig har du varetaget alle de almindelige daglige opgaver som orkesterformand og tillidsmand, hvor du i særlig grad har forstået at lytte til alle og mægle mellem forskellige interesser. Du har altid været grundigt forberedt omkring forhandlingerne og pensionsaftalerne og samt løbende taget initiativ til at løse problemerne inden de nåede at udvikle sig. Godt gået, Piet! Bestyrelsen i Dansk Musiker Forbund – København ønsker dig tillykke med prisen som Årets Tillidsmand, som i år er på 10.000 kr. Bestyrelsen, DMF København