Tidligere modtagere

Årets Tillidsmand 1999: Anni Larsen

Med stor glæde tildeler vi prisen til violinisten Anni Larsen. Anni Larsen har igennem mange år været en meget aktiv freelance musiker. Siden 1986 har hun også været ansat i Tivolis Promenadeorkester, heraf nogle år som koncertmester. De sidste 4-5 år har Anni Larsen tillige virket som tillidsmand for orkestret. Hun har siddet med under vanskelige Tivoliforhandlinger og har her arbejdet yderst fornuftigt og konstruktivt i sit forsøg på at nå en løsning både på sit eget orkesters og andres vegne. Hun arbejder for de langsigtede løsninger, og kombinationen af hendes egen stædige og samtidig kompetente måde at virke på, giver troværdighed - også hos modparten. En vigtig forudsætning for at der også blive lyttet næste gang. Anni tør stå ved og med sine meninger - også når hun er alene med dem. Allerstærkest kan det være, når hun bramfrit og lige fra hjertet reagerer uden om organisationssprog og paragraffer - til forbavselse for og alligevel med respekt fra modparten, og til stor glæde og respekt for og fra kollegerne. Prisen er på 7.000 kr. Et stort tillykke til Anni! Bestyrelsen, DMF København