Nyheder

Musikken fik mere under Brian Mikkelsen

Trods opreklamerede musikhandlingsplaner, var statens udgifter til musik større, da Brian Mikkelsen var kulturminister.

I 2008 brugte Kulturministeriet 462 mio. kr. til musik. I 2012 anvendes kun 455 mio. kr. til musikalske formål. Trods kulturministerens opreklamerede musikhandlingsplan fra foråret 2012 (se Søndag Aften arkiv) anvendes altså i dag færre penge til musik.

Udviklingen i Kulturministeriets udgifter til musik siden 2007 har været sådan:

Udgifter til musik

2007 - 2008 - 2009 -  2010 - 2011 - 2012

454 -   462  -  458  -   451 -  447 -   455

alle beløb i mio. kr, prisniveau 2012

Der spares overalt

Som man kan se, toppede statens udgifter til musik i 2008. Siden har området været udsat for besparelser og igen en forøgelse i 2012, så man nærmer sig niveauet for 2009.

Siden 2008 er der foretaget ganske mange ændringer i prioriteringerne indenfor musikområdet.

Den egentlige vinder er kunstrådets musikudvalg, som har fået en merbevilling på 5 mio. kr. For dette beløb har man dog haft til opgave at dække nogle af de felter, som i øvrigt er besparet i finansloven.

Musikskolerne har mistet over 10 mio. kr., landsdelsscenerne har mistet 1 mio. kr. Den rytmiske musik, som gennemgående har været højt prioriteret i musikpolitiske handlingsplaner, har trods dette mistet 2 mio. kr fra 2008 til 2012.

Nedprioriteringer

Det er almindelig praksis, at skiftende ministre fremhæver enkelte økonomiske opprioriteringer - og undlader at nævne faldende bevillingsniveauer på andre områder. Sådan også på musikområdet. Gennemgående følger den årlige regulering ikke helt finanslovens pris- og lønskøn. Hertil kommer, at politiske 3- og 4-årsaftaler kun sjældent følges op med puljer i samme størrelse. For området som helhed, kunne man efterlyse mere samlede prioriteringsdiskussioner.

Kilde: Ugebrevet Søndag Aften