Ungdom

ingermarstalAf Inge Marstal, Professor ved Det kgl. danske Musikkonservatorium

 

Folkeskolens musikundervisning og lærerseminariernes liniefagsuddannelse er for tiden centrum i den musikpædagogiske debat. Fra alle sider af musiklivet bliver den alvorlige situation drøftet indgående, alvorlig både i den forstand, at kun omkring 50 % af børn i Danmark modtager musikundervisning af liniefagsuddannede lærere, og at søgningen til liniefaget musik er stærkt nedadgående. Ifølge pålidelige kilder er 40 musiklærere på lærerseminarierne i Danmark blevet opsagt inden for det seneste års tid, og liniefagets omfang er i den nye læreruddannelse reduceret til det uacceptable. Tingene bider sig selv i halen på en mere end uheldig måde: Skævdeling af børns musikalske muligheder, mangel på kvalificerede lærere, lærerflugt, manglende obligatorisk musik i gymnasiet osv. Sammen med begrænsningerne i den nye læreruddannelse betyder det åbenlyse problemer med rekruttering af studerende til liniefaget musik. Både børn i folkeskolen og studerende på lærerseminarierne bliver svigtet af undervisnings- og uddannelsessystemet, og musikfaget bliver ikke taget alvorligt. Det er ikke rimeligt, og det kan få fatale følger for samfundsudviklingen.

Naturligvis vil der altid være ildsjæle rundt omkring - og heldigvis for det - men det er for spredt og bare ikke nok. Der skal faglighed til, både musikalsk og pædagogisk, og respekten for faget musik skal genetableres. Musiklærerne skal have en gedigen uddannelse, hvor der er tid til fordybelse og refleksion og udvikling af musikalske færdigheder, og som samlet set giver en fuldgyldig faglig ballast, så de kan være gode rollemodeller for børnene.

Undersøgelser i dag dokumenterer musikundervisningens betydning for børns både musikalske og generelle udvikling, senest Hans Günther Bastians i Berlin. Det burde efterhånden være overflødigt fortsat at skulle argumentere for musikfagets betydning i folkeskolen. Alligevel er det nok på sin plads at repetere, at musik er meget mere end blot og bare et fag – det er en kunstart – det er ånd – det er følelse – det er fællesskab – det er samvær og nærvær – det er alt det, der kan være med til at give børn det, som man kan kalde livskompetence, forstået som evnen til at klare sig i livet, til at kommunikere, til at håndtere problemer, til at finde glæde og til at føle mening i tilværelsen. Børn, der har fået lov til at udvikle sig musikalsk, udvikler samtidig et større og mere nuanceret udtryksregister og en mere differentieret kontakt til både egne og andres følelser. Men forudsætningen for at kunne give udtryk er nu engang, at der forud har været indtryk. 

Det musikalske møde i folkeskolen kan få betydning for børnene hele livet – og det møde skal bestå dels i en kontinuerlig, højt kvalificeret daglig musikundervisning gennem hele skoleforløbet med en lærer, der er et musikalsk inspirerende forbillede – og dels i koncertoplevelser dvs. oplevelser med levende musik, spillet på levende instrumenter af levende mennesker.

Tiden er moden til at forny og opkvalificere uddannelsen af musiklærere til folkeskolen. Liniefaget musik kan ikke uden videre sidestilles med andre liniefag, fordi der indgår et kunstneriske aspekt eller kunstnerisk perspektiv. Der skal noget mere og noget andet til, f.eks. et veludviklet musikerskab. Lad os starte på en frisk og arbejde sammen om at få skabt en musiklæreruddannelse, der er tidssvarende og som lever op til den kvalitet, vi efterlyser, og som børnene har krav på. Vi må ikke lade os bremse af institutions-, fagforenings- eller andre barrierer. Alt, hvad der står i vejen for børns adgang til musikken, skal elimineres. I første omgang skal lærerseminarierne og konservatorierne mødes og udveksle ekspertise og erfaring. I næste omgang – eller er det første? – skal hele musikdannelsessystemet mødes, så vi kan få skabt optimal sammenhæng, lige fra musikskoler, folkeskoler, kirker, gymnasier til seminarier, universiteter og konservatorier.

 En god musiklæreruddannelse er en investering i fremtiden. Lad os i fællesskab udvikle - ja, hvem ved – måske verdens bedste musiklæreruddannelse. Og det skal være nu.