Ungdom

Årets Ildsjælspris til aktiv jazzmusiker

DMF Københavns bestyrelse tildelte på den årlige generalforsamling d. 3. maj Lars Winther prisen som Året Ildsjæl 2009. Ud over sit virke som jazzpianist og arrangør har Lars Winther startet pladeselskabet Your Favourite Records. Gennem selskabet har han skabt en masse fordelagtige kontakter til distributionsselskaber, produktionsselskaber og PR-bureauer.

Lars er også aktiv i DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber), Musikalliancen Fremtidsværkstedet og som medarbejder i udvalg under SPOT festivalen.

Lars Winther gør et enormt stykke arbejde for musikere i København – han ansøger om midler på vegne af sine kunstnere og skaber vejen for fremtidige kontakter.

DMF København ønsker med Ildsjælsprisen at bidrage til, at Lars Winther fortsat kan arbejde med nye tiltag for bl.a. afdelingens medlemmer.

Et stort tillykke til Lars Winther med Årets Ildsjælspris, som er på kr.15.000,-

 

- DMF Københavns bestyrelse

Årets ildsjælspris

Prisen tildeles en musiker eller anden person, som har: ydet en ekstraordinær indsats for musikere, kolleger eller ydet en indsat for musik eller musikere i musikmiljøet generelt i København eller i miljøet omkring københavnske musikere.

Eller har ydet en ekstraordinær indsats for at sikre eller forbedre musikernes løn-, arbejds- eller rettighedsvilkår.


Prisen uddeles en gang årligt og kan ikke søges.

Prisen er på kr. 15.000.

Indkaldelse af forslag til Årets Ildsjæl

Medlemmer af DMF København opfordres til at indsende forslag på kandidater, de mener opfylder ovennæ vnte kriterier. Forslag indsendes skriftligt til afdelingen og ledsages af en begrundelse.
Forslag til Årets Ildsjælspris skal være sekretariatet i hænde senest den 31. januar i det år, hvor prisen uddeles.

Prisuddeling

Bestyrelsen vælger blandt de indkomne forslag den musiker, som efter bestyrelsens skøn bedst har levet op til formålsbeskrivelsen.
Bestyrelsen kan beslutte ikke at uddele prisen, såfremt ingen af de foreslåede kandidater, efter bestyrelsens skøn, lever op til formålsbeskrivelsen.