Ungdom

AFLYSNING
På grund af covid-19 forholdregler om forsamling er det ikke muligt at afholde karriereKick
som planlagt d. 19. maj 2020.