Ungdom

Kunstmuseet ARKEN har inviteret komponisten Fuzzy til at skabe et musikværk til museets udstilling om COBRA-kunstneren Carl-Henning Pedersen. Værket kan opleves i udstillingens største sal i perioden 2. februar - 11. august 2013.

Om sin musik og om sit forhold til Carl-Henning Pedersens kunst siger Fuzzy:

"Jeg holder meget af Carl-Henning Pedersens billeder, som altid har fået det til at spille i mig. Derfor var det mig en stor glæde at blive inviteret til at lave et værk til ophængningen i den store sal.

I stedet for at tage et konkret udgangspunkt og lave 10 stykker musik, der hver især 'musikalsk' illustrerer et bestemt maleri, har jeg valgt at arbejde med de mange indtryk, som salens billeder gav mig. Jeg blev især fanget af Carl-Henning Pedersens symbolske billedunivers, den særlige blå farve, fugle og sole og af maleriernes navne. Alt sammen meget inspirerende og associations-skabende.

Værket, som jeg har kaldt "Voliere", består af et antal musik- og lydkompositioner, som gentages og varieres i løbet af dagen. Af samme grund har jeg arbejdet med en overordnet form, hvor de enkelte kompositioner aldrig optræder i samme rækkefølge. Et andet og lige så vigtigt element er stilheden. Derfor er pauserne (fra 5 til 20 minutter) fordelt efter samme princip som kompositionerne, og de bliver herved en vigtig del af det samlede værks struktur.

Volieres lydverden består af både musik og reallyde, f.eks. indgår både fuglestemmer og lyden af Carl-Henning Pedersens stemme som elementer i nogle af satserne.

Musikken afvikles over otte højttalere placeret forskellige steder i udstillingsrummet. På denne måde fordeles musikken/lyden i hver komposition over hele rummet. Havde det været et korværk, ville der altså være tale om et otte-stemmigt værk med otte sangere placeret de samme steder som højttalerne. Til sidst skal nævnes, at udstillingssalens lange efterklangstid også har spillet en afgørende rolle i kompositionsprocessen."

Fuzzy-272x153