Ungdom

regentparret og livgardens musikkorps3 

Den Kongelige Livgardes Musikkorps

- siden 1658 -

Hvem er vi?

- Den Kongelige Livgardes Musikkorps består af 36 højtuddannede, professionelle musikere. Der er både kvinder og mænd i orkestret. Musikerne er ansat i Forsvaret på fuld tid, og ansættelse sker efter konkurrence. Livgardens Musikkorps er Danmarks eneste professionelle harmoniorkester og består af træblæsere, messingblæsere og slagtøj.

Hvad laver vi?

- Musikkorpset leverer musik til Kongehuset: musik ved vagtskifter på majestætens residens, taffelmusik på slottene, musik ved statsbesøg og modtagelser. Musikkorpset er populært sagt Kongehusets husorkester.

Musikkorpset leverer også musik til Forsvaret i forb. m. parader og højtideligheder.

Derudover har Musikkorpset en landsdækkende offentlig koncertvirksomhed og har flere gange været i udlandet for at profilere Danmark.

En stor del af Musikkorpsets virke er synligt for offentligheden, mens en mindre del foregår for specielt indbudte. Livgardens Musikkorps optrådte offentligt 190 gange i 2012 (parader og koncerter). Herudover blev arbejdstiden brugt på øvedage, andre koncerter, kongelige tafler, andre parader, modtagelser og indøvelser med soldaterne.

I over 350 år har Livgardens Musikkorps været en kulturbærende faktor i danmarkshistorien. Musikkorpset medvirker desuden til at promovere byen København ved de berømte vagtparader gennem byen.

Hvad spiller vi?

- Repertoiret består udover marchmusikken af både klassisk og rytmisk musik. Der medvirker ofte kendte gæstedirigenter og -solister. Der komponeres løbende ny musik til Livgardens Musikkorps.

Hvor øver vi?

- Orkestret har hjemsted på Den Kongelige Livgardes Kaserne i Gothersgade. I mange år havde orkestret øvelokale på selve kasernen, men det blev lukket af Forsvarets Arbejdsmiljøcenter Øst i 2010, som vurderede lokalet sundhedsskadeligt. Den største gene var et for højt decibelniveau. Efter flere påtaler fra arbejdsmiljøcentret gjorde Musikkorpset gennem mange år omfattende forsøg på at lyddæmpe øvelokalet. Da alle muligheder var udtømt, blev lukningen definitiv pr. 1. oktober 2010.

Da det er en arbejdsbetingelse både at kunne øve orkestermusik og gå parade samme dag, har Musikkorpset brug for et musikøvelokale ganske tæt på kasernen. Men siden 2010 har Musikkorpset måttet øve mange forskellige steder i København og omegnskommuner med deraf følgende stort slid på instrumenterne og omkostningstung transport af udstyr og vanskelig planlægning af det daglige arbejde.

Nyt øvelokale ønskes

Som professionel virksomhed med højt fagligt niveau har orkestret behov for et funktionelt arbejdsmiljø: et egnet musikøvelokale tæt på Livgardens Kaserne i Gothersgade. Efter fem års forgæves undersøgelser af alternative muligheder i nabolaget undersøges nu muligheden for at bygge et musikhus på Kasernens grund ved Gothersgade og Kongens Have. Den fornødne økonomi er til stede. Forslaget er at bygge et musikhus med netop de lovpligtige kvadratmeter og kubikmeter til en fuld arbejdsdags musikøvning samt instrumentopbevaring. Huset med et grundareal på 710 m2 skal nedgraves delvist for at få det til at syne mindre i gadebilledet. Det tænkes bygget gavlvendt mod gaden for at bevare indblikket fra gaden til Rosenborg. Huset ville komme til at ligge på Kasernens område i skellet til Kongens Have, hvor der pt. står lastvogne og busser langtidsparkeret. Lokalplanen er i høring indtil 2. april.

Skriv gerne et Høringssvar på: Københavns Kommune: Bliv Hørt

Støt gerne op om projektet ved at følge Musikkorpset på facebook.